EUIPO:n tiedotuskampanja teollis- ja tekijänoikeuspiratismista aiheutuvista riskeistä ja vahingoista

9.6.2021

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) julkaisemassa tiedotuskampanjassa esitetään muun muassa EUIPO:n aikaisempiin tutkimuksiin perustuvia lukuja sekä tietoa tuoteväärennöksistä ja piratismista aiheutuvista haitallisista seuraamuksista.

COVID-19 -pandemian ja siitä seuranneen verkko-ostamisen ja digitaalisen sisällön kulutuksen kasvun kuvataan nostaneen teollis- ja tekijänoikeuspiratismista aiheutuvat haitalliset seuraamukset sekä kuluttajiin kohdistuvien vaarojen arvioinnin uuteen valoon.

Tuoteväärennösten on arvioitu muodostavan 6,8 % Euroopan unionin tuonnista, ja niiden arvoksi on esitetty yhteensä 121 miljardia euroa.

Kuluttajien on tiedotteen mukaan vaikea erottaa aitoja tavaroita väärennetyistä erityisesti verkossa. Vaikeana pidetään myös digitaalisen sisällön laillisten lähteiden erottamista laittomista. 9 % eurooppalaisista on kertonut erehtyneensä ostamaan väärennöksiä. Määrässä on huomattavia eroja EU:n jäsenvaltioiden välillä, ja suomalaisten osalta luku on 5 %.

Tuoteväärennösten luonnehditaan muodostavan vakavan riskin kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle, ja suurimmat riskit liittyvät vaarallisille kemikaaleille altistumiseen. Lääkeväärennökset sekä henkilönsuojainten ja kasvosuojusten kaltaisten muiden lääketieteellisten tuotteiden väärennökset ovat levinneet nopeasti COVID-19 pandemian aikana. Lääkeväärennösten maailmanlaajuisen kaupan arvoksi on arvioitu neljä miljardia euroa.

Terveys- ja turvallisuusriskien lisäksi väärennökset aiheuttavat usein tietoturvaloukkauksia ja merkittävää vahinkoa EU:n taloudelle. Laillisen talouden arvioidaan menettävän myyntituloja vuosittain 83 miljardia euroa 11 keskeisellä alalla, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa väärennösten kannalta. Tämän lisäksi veroina ja sosiaaliturvamaksuina saatavia tuloja menetetään 15 miljardia euron edestä. Väärentämistoiminnan takia EU:ssa arvioidaan menetettävän vuosittain 670 000 työpaikkaa kyseisillä haavoittuvilla aloilla.

Löydät tiedotuskampanjan, infografiikoita sekä jäsenvaltiokohtaiset lehdistötiedotteet täältä.

(JT)