EUIPO:n raportti: suomalaiset käyttävät vähiten piraattisisältöä EU:ssa

11.12.2019

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) marraskuussa julkaisemassa vuosia 2017 ja 2018 koskevassa raportissa tutkitaan tekijänoikeuksia loukkaavan materiaalin kuluttamista verkkoympäristössä. Raportti keskittyy TV -ohjelmien, musiikin ja elokuvien tekijänoikeuksia loukkaavan sisällön kulutukseen 28:ssa EU:n jäsenvaltiossa.

Raportti selventää tekijänoikeutta loukkaavan materiaalin kuluttamiseen liittyviä trendejä ja seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet tutkimuksen kattamien jäsenvaltioiden välisiin eroihin piraattisisällön hyödyntämisessä. Analyysi pohjautuu tammikuun 2017 ja syyskuun 2018 välillä kerättyyn dataan siitä, kuinka paljon laittomista lähteistä kulutetaan musiikkia, elokuvia ja TV-ohjelmia. Tutkimuksessa on otettu huomioon suoratoistamalla, lataamalla, torrent-sivustoilla sekä kopiointiohjelmilla toteutetut loukkaukset.

Raportin tarkasteluajanjaksolla digitaalisten piraattituotteiden kulutus väheni 15 prosenttia, mikä viestii yleisestä piraattituotteiden kuluttamisen vähentymisestä. Kokonaisuudessaan piraattituotteiden kulutus on vähentynyt eniten musiikkisisällön osalta. Samaan aikaan raportissa kuitenkin todetaan, että piratismi on edelleen merkittävä ongelma. Selvityksen mukaan keskimääräinen internetin käyttäjä EU:ssa kulutti piraattisisältöä keskimäärin 9,7 kertaa kuukaudessa määrän ollessa suurin – 26 kertaa kuukaudessa – Latviassa ja Liettuassa, ja Suomessa pienin, 4 kertaa kuukaudessa.

Jäsenvaltioiden välisiä eroja selittävät raportin mukaan esimerkiksi sosioekonomiset tulotasoon, koulutustasoon, epätasa-arvoon ja työttömyyteen liittyvät syyt, demografiset esimerkiksi nuorten määrään liittyvät syyt sekä yleinen suhtautuminen tekijänoikeusloukkauksiin. Raportin mukaan tulotaso asukasta kohden ja tähän liittyvä epätasa-arvo ovat piraattisisällön kuluttamista selittävä tärkein yksittäinen sosioekonominen syy. Myös markkinan koko vaikuttaa kulutukseen; isommissa jäsenvaltioissa, joissa internetin käyttäjiä on paljon, piraattituotteita kulutetaan vähemmän.

Raportille on luvassa jatkoa vuonna 2020, jolloin tutkimus keskittyy yksittäisiin piraattielokuviin ja niiden kulutukseen.

Tutkimus luettavissa täältä.

(AL)