EUIPO:n keskusteluasiakirja verkkotunnusten väärinkäytöstä

31.3.2021

EUIPO:n julkaisema asiakirja pohjautuu sen puitteissa toimivan European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights -seurantakeskuksen yhteyteen perustetun asiantuntijaryhmän yhteistyöhön eri välittäjätahojen kanssa. Toiminnalla pyritään lisäämään ymmärrystä koskien välittäjien tarjoamia palveluita, palveluiden väärinkäyttötapoja sekä väärinkäytösten estämiseksi olemassa olevia käytäntöjä.

Asiakirjassa luodaan yleiskatsaus hyvistä käytännöistä, joilla verkkotunnusten väärinkäyttöä voidaan estää immateriaalioikeuksien loukkaamistarkoituksessa. Näistä tilanteista on kyse silloin, kun immateriaalioikeuksia väärinkäytetään itse verkkotunnuksen nimessä tai kun verkkotunnus johtaa immateriaalioikeuksien loukkauksia tukevalle verkkosivulle.

Vaikka yleisiä ja maakohtaisia ylätason verkkotunnuksia koskevissa säännöissä on eroavaisuuksia, on kaikkien ylätason verkkotunnusten elinkaari asiakirjan mukaan sama, sisältäen kolme eri päävaihetta: rekisteröintiä edeltävän vaiheen, rekisteröinnin sekä rekisteröinnin jälkeisen vaiheen. Asiakirjassa kartoitetaan kuhunkin kolmeen vaiheeseen liittyviä hyviä käytäntöjä.

Immateriaalioikeuksien loukkaukset mainitaan useiden rekisterien käyttöehdoissa verkkotunnuksen mahdolliseen lakkauttamiseen johtavina sopimusrikkomuksina. Jotkut rekisterit kieltävät tai rajoittavat lisäksi välityspalvelinten käyttöä, joita hyödynnetään usein vilpillisessä mielessä. Tavaramerkin haltijoita varten on kehitetty erilaisia mekanismeja, joilla näitä informoidaan, kun suojattuun tavaramerkkiin nähden identtinen verkkotunnus rekisteröidään.

Jotkut rekisterit käyttävät rekisteröinnin yhteydessä sähköiseen tunnistautumiseen tai julkisiin rekistereihin perustuvia järjestelmiä rekisteröijien identiteetin varmistamiseksi. Osa rekistereistä on lisäksi kehittänyt järjestelmiä, jotka havaitsevat ja keskeyttävät loukkaavia verkkotunnusrekisteröintihakemuksia automaattisesti.

Verkkotunnusten rekisteröintien jälkeen voidaan lisäksi suorittaa manuaalisia tai automaattisia tarkistuksia, joilla pyritään havaitsemaan vääriä tai virheellisiä rekisteröintitietoja. Tällaisia tarkistuksia voidaan suorittaa niin ennakoivasti kuin erillisestä pyynnöstäkin. Tietyillä rekistereillä on käytössään ilmoitus- ja poistomenettelyjä laitonta sisältöä sisältävien verkkotunnusten ilmoittamiseksi. Jotkin rekisterit ovat myös kehittäneet ”luotettuja ilmoituksen tekijöitä” koskevia järjestelmiä.

Verkkotunnusten elinkaaren eri vaiheissa hyödynnettävien käytäntöjen lisäksi rekisterit voivat tehdä yhteistyötä oikeudenhaltijoiden ja valvontaviranomaisten kanssa jakaakseen tietoa sekä rajoittaakseen immateriaalioikeuksia loukkaavien verkkotunnusten käyttöä. Useat rekisterit levittävät tietoa verkkotunnusten välityksellä toteutettavista oikeudenloukkauksista myös suoraan kansallisille yhteisöilleen.

Asiakirjassa esitellään eri käytäntöjä koskevia haasteita ja laajentamismahdollisuuksia ottaen huomioon, että eri kokoisilla rekistereillä on tätä tarkoitusta varten eritasoisia taloudellisia ja teknisiä resursseja.

Löydät koko asiakirjan täältä.

(JT)