EUIPO:n keskusteluasiakirja immateriaalioikeuksien loukkauksista sosiaalisessa mediassa

17.6.2021

Kesäkuussa 2021 julkaistu keskusteluasiakirja (New and existing trends in using social media for IP infringement activities and good practices to address them) pohjautuu teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen asiantuntijaryhmän (EUIPO Observatory’s Expert Group on Cooperation with Intermediaries) työskentelyyn.

Asiantuntijaryhmä perustettiin tarkoituksessa lisätä välityspalveluita, niiden väärinkäyttömahdollisuuksia sekä kyseisiä mahdollisuuksia heikentäviä hyviä käytäntöjä koskevaa ymmärrystä. Nyt julkaistulla keskusteluasiakirjalla pyritään niin ikään lisäämään tietoa sosiaalisen median väärinkäyttömahdollisuuksista, väärinkäytön aiheuttamista haasteista sekä olemassa olevista ja kehittyvistä käytännöistä väärinkäyttömahdollisuuksien torjumiseksi.

Sosiaalisen median suosion kasvun myötä immateriaalioikeuksien loukkaajat ovat kehittäneet uudenlaisia strategioita väärinkäyttääkseen sosiaalisen median tarjoamia toimintoja omiin tarkoitusperiinsä. Keskusteluasiakirjassa tunnistetaan uusia ja olemassa olevia trendejä, joilla sosiaalisen median toimintoja väärinkäytetään immateriaalioikeuksien loukkaamiseksi, loukkausten tukemiseksi muissa kanavissa tai tiedon tarjoamiseksi tällaisesta toiminnasta. Loukkaavat tahot voivat esimerkiksi hyödyntää sosiaalisen median toimintoja tavoittaakseen yleisöä tai käyttää sosiaalisen median tarjoamia viestintätapoja kiertääkseen immateriaalioikeuksien suojaus- ja valvontatoimenpiteitä.

Trendien torjumiseen huomautetaan liittyvän lukuisia haasteita. Erityisesti sosiaalisen median julkista ja yksityistä viestintää koskevan sääntelyn moninaisuus voi asettaa rajoitteita oikeudenhaltijoiden, palveluiden tarjoajien ja lainvalvontaviranomaisten toiminnalle. Immateriaalioikeuksien väärinkäyttäjät voivat hyödyntää yksityisen ja julkisen viestinnän välistä rajanvetoa esimerkiksi houkuttelemalla käyttäjiä ensin viattomalta vaikuttavalla julkisella sisällöllä ja toteuttamalla loukkaukset viime kädessä yksityisviestien välityksellä.

Keskusteluasiakirjassa tunnistetaan lukuisia hyviä käytäntöjä, joilla voidaan ehkäistä tai torjua immateriaalioikeuksien väärinkäytöksiä sosiaalisessa mediassa. Ehkäiseviin käytäntöihin lukeutuvat palveluiden käyttöehdot, käyttäjien tunnistaminen sekä erilaiset viestintäkampanjat. Reaktiivisia käytäntöjä ovat puolestaan erilaiset ilmoitusmenettelyt, immateriaalioikeuksien suojausohjelmat sekä yhteistyö oikeudenhaltijoiden ja eri viranomaisten kanssa.

Jotkin käytännöistä koskevat sellaisten sosiaalisen median yleisten toimintojen väärinkäyttöä, joiden avulla käyttäjät voivat jakaa sisältöä julkisesti, ja jotka koskevat suurinta osaa sosiaalisen median palveluista. Toiset käytännöt keskittyvät puolestaan tiettyihin, mainosten ja verkkokauppatoimintojen kaltaisiin yritystoimintaan liittyvin sosiaalisen median toimintoihin, joita tarjoaa vain osa sosiaalisen median palveluista.

Asiakirjasta ilmenee muun muassa, että sellaisia hyviä käytäntöjä, joiden avulla voidaan puuttua sosiaalisen median yksityisen viestinnän sekä suljettujen ryhmien väärinkäyttöön, on vain rajoitetusti. Tämän trendin heikentämiseen kykeneviin käytäntöihin kiinnitetään asiakirjassa siten erityistä huomiota.

Löydät koko keskusteluasiakirjan täältä.

(JT)