EUIPO:n julkaisemassa tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka EU:n yritykset hyödyntävät IPR-nippuja

16.10.2020

Lokakuussa 2020 julkaistussa tutkimuksessa tarkastellaan, miten EU:n yritykset hyödyntävät patentteja, tavaramerkkejä ja rekisteröityjä malleja samanaikaisesti innovaatioittensa suojaamiseksi. Tarkasteluajanjaksona toimivat vuodet 2014-2015.

IPR-nipulla tarkoitetaan tutkimuksessa vähintään kahden edellä mainitun immateriaalioikeuden samanaikaista käyttämistä. Tutkimuksen otoksena toimi 63 286 yritystä kaikkien jäsenvaltioiden alueelta. Yrityksille kuuluvat eurooppapatentit, EU-tavaramerkit ja rekisteröidyt yhteisömallit edustivat yhteensä 48,2 % kaikista EUIPO:lle ja EPO:lle jätetyistä EU:n yritysten immateriaalioikeuksista.

Tutkimuksesta käy ilmi, että patentteja käytetään useimmiten muiden immateriaalioikeuksien kanssa, ja että suuret yritykset hyödyntävät IPR-nippuja pieniä ja keskisuuria yrityksiä enemmän. Oikeuksien samanaikaisessa hyödyntämisessä on havaittavissa huomattavia eroavaisuuksia eri sektoreiden välillä, ja teollisuuden alalla aineettomien oikeuksien niputtaminen on tavallisempaa kuin palvelusektorilla.

Tutkimuksen yrityksistä 8,3 % oli hakenut useampaa kuin yhtä immateriaalioikeutta. Tällaiset useampaa immateriaalioikeutta hyödyntävät yritykset edustivat 31,9 % otoksen työllistämisestä ja 35,5 % sen liikevaihdosta.

EUIPO:n asiaa koskevan tiedotteen ja tutkimuksen löydät täältä.

(JT)