EUIPO:n ja OECD:n tutkimus merikonttikuljetusten väärinkäytöstä tuoteväärennöskaupassa

23.2.2021

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tutkimuksessa analysoidaan merikonttikuljetuksen väärinkäytössä ilmeneviä talous- ja toimialakohtaisia malleja.

Käytännössä kaikilla kuljetusvälineillä tapahtuva tuoteväärennöskauppa muodostaa järjestäytyneen rikollisuuden merkittävän tulonlähteen, joka vaikuttaa kielteisesti talouskasvuun. Siinä missä pikkupaketteina kuljetetut tavarat ovat määrällisesti huomattava ongelma, on konttialuksilla kuljetettujen tuoteväärennösten arvo kokonaisuudessaan huomattavasti suurempi.

Konttikuljetusten käyttöönotto merkitsi aikanaan mullistusta kuljetusliikenteeseen, ja meriliikenteen osuus kaikesta kansainvälisestä tavarakaupasta onkin nykyään yli 80 prosenttia. Parantunut logistiikka ja konttikuljetukseen liittyvä vaivattomuus sekä vähäriskisyys ovat herättäneet kuitenkin myös salakuljettajien mielenkiinnon.

Unsplash.com / Vidar Nordli-Mathisen

Tutkimuksessa hyödynnetty, tuoteväärennös- ja konttialuskuljetuskauppaa koskeva data osoittaa, että väärentäjät hyödyntävät meriliikenteen konttikuljetusta paljon. Datasta ilmenee, että vaikka lukumääräisesti suurin osa tullien suorittamista väärennettyjen tuotteiden takavarikoista koski postilähetyksiä, ovat merikuljetusten takavarikot arvoltaan suurimmat. Esimerkiksi vuonna 2016 konttialuksilla kuljetettiin 56 prosenttia takavarikoitujen väärennösten kokonaisarvosta.

Tutkimuksesta käy ilmi, että suurin osa tuoteväärennöskuljetuksista on lähtöisin Itä-Aasiasta, etenkin Kiinasta ja Hongkongista. EU:n osalta tutkimuksessa havaittiin, että yli puolet vuonna 2016 kuljetetuista konteista, jotka olivat peräisin merkittävinä tuoteväärennösten lähtömaina pidetyistä valtioista, saapuivat unioniin Saksan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan kautta.

Raportissa huomautetaan, että EU:ssa toteutettavat infrastruktuurin kehittämishankkeet voivat muuttaa merkittävästi niitä toimintamalleja, joilla tuoteväärennöksiä maahantuodaan meriteitse. Tutkimuksessa esitetään lisäksi, että vaikka konttikuljetusta varten on kehitetty useita, erityisesti huumausaineita sekä vaarallisia ja kiellettyjä tavaroita koskevia riskinarviointi- ja kohdentamismenetelmiä, ei tuoteväärennösten laiton kauppa vaikuta olevan tulliviranomaisten prioriteettilistan kärjessä. Nykyisiä lainvalvontatoimia ei siten pidetä välttämättä riittävinä tuoteväärennösten muodostamiin riskeihin nähden.

Löydät EUIPO:n asiaa koskevan tiedotteen sekä itse tutkimuksen täältä. Tutkimuksen tiivistelmä on saatavissa myös suomeksi.

(JT)