EUIPO:n ja EPO:n tutkimus immateriaalioikeuksista ja yritysten taloudellisesta suorituskyvystä

8.2.2021

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston ja Euroopan patenttiviraston 8.2.2021 julkaisemassa tutkimuksessa vahvistetaan, että yritysten taloudellisen suorituskyvyn ja niiden omistamien immateriaalioikeuksien välillä vallitsee vahva ja positiivinen yhteys, mikä korostuu erityisesti pk-yritysten tapauksessa. Tutkimuksen otantana toimi yli 127 000 yritystä kaikkien EU:n jäsenvaltioiden alueelta.

Yritykset, jotka omistavat vähintään yhden patentin, rekisteröidyn mallin tai tavaramerkin, tuottavat tutkimuksen mukaan keskimäärin 20 % suuremmat työntekijäkohtaiset tulot kuin yritykset, jotka eivät omista mitään kyseisistä oikeuksista. Immateriaalioikeuksia omistavat yritykset maksavat työntekijöilleen keskimäärin lisäksi 19 % korkeampia palkkoja kuin muut yritykset.

Eri immateriaalioikeuksista juuri patenteilla on tutkimuksen mukaan vahvin yhteys yrityksen suorituskykyyn. Patenttien omistaminen johti tutkimuksen mukaan 36 % suurempiin työntekijäkohtaisiin tuloihin sekä 53 % korkeampiin palkkoihin. Rekisteröityjen mallien osalta vastaavat luvut olivat 32 % (tulot) ja 30 % (palkat) sekä tavaramerkkien osalta 21 % (tulot) ja 17 % (palkat).

Tutkimuksesta ilmenee, että suuret yritykset omistavat immateriaalioikeuksia niiden tyypistä riippumatta pk-yrityksiä enemmän. Siinä missä vain 8,7 % tutkituista pk-yrityksistä omistaa patentteja, rekisteröityjä malleja tai tavaramerkkejä, on vastaava luku suurten yritysten osalta 55,6 %. Huomionarvoista on, että aineettomia oikeuksia omistavien pk-yritysten työntekijäkohtainen tulo on 68 % suurempi kuin IPR-salkuttomilla saman kokoluokan yrityksillä.

Löydät EUIPO:n asiaa koskevan tiedotteen sekä itse Intellectual property rights and firm performance in the European Union -tutkimuksen tuloksineen täältä.

(JT)