EUIPO:n 2020 IP Perception study -tutkimus julkaistu

25.11.2020

Marraskuussa 2020 julkaistussa tutkimuksessa tarkastellaan EU:n kansalaisten käsityksiä immateriaalioikeuksista. Tutkimus on kolmas laatuaan, ja sitä varten suoritettiin kaiken kaikkiaan 25 636 haastattelua.

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, miten eurooppalaiset suhtautuvat immateriaalioikeuksiin, missä määrin he niitä kunnioittavat, ja mikä käsitys heillä on aineettomasta oikeudesta kokonaisuutena.

Eurooppalaisten ymmärrys immateriaalioikeuden käsitteestä on tutkimuksen mukaan korkea. Aineettoman omaisuuden suojaamisen arvo tunnustetaan lähes universaalisti, ja 98 % vastaajista oli sitä mieltä, että on tärkeää, että keksijät, tekijät ja esiintyjät voivat suojata oikeuksiaan ja saada työstään korvauksen. Tietoisuus immateriaalioikeuksista on kuitenkin huomattavasti alle keskimääräisen niiden kansalaisten keskuudessa, jotka ostavat tuoteväärennöksiä tai käyttävät laittomia verkkosisältöjä tarkoituksellisesti.

Tuoteväärennösten haitallisista vaikutuksista ollaan Euroopassa tutkimuksen perusteella yleisesti tietoisia, ja 83 % vastaajista uskoo, että tuoteväärennökset pilaavat yrityksiä ja työpaikkoja. Vain pieni vähemmistö näkee päteviä syitä väärennettyjen tuotteiden ostamiseen, ja vuoden 2013 tuloksia mukaillen harva myöntää ostaneensa tuoteväärennöksiä tarkoituksella.

Vaikka laittomien verkkosisältöjen käyttö tuomitaan yleisesti, pitää hieman yli neljännes vastaajista tätä hyväksyttävänä silloin, kun käyttö on henkilökohtaista tai kun laillista vaihtoehtoa ei heti ole saatavilla. Sikäli kuin lailliset vaihtoehdot ovat kohtuuhintaisia, jatkaa laillisten lähteiden suosiminen kuitenkin kasvuaan. 42 % vastaajista käytti maksullisia ja laillisia internet-palveluja, mikä merkitsee huomattavaa kasvua vuosien 2013 ja 2017 tutkimuksiin verrattuna. Laillisissa lähteissä tarjottavan sisällön laatua ja monipuolisuutta pidetään kasvavassa määrin parempana kuin laittomista lähteistä löytyvää materiaalia.

EUIPO:n asiaa koskevan tiedotteen ja koko tutkimuksen löydät täältä.

(JT)