EUIPO:lta tilastotietoa viranomaisten haltuunottamista IPR-oikeuksia loukkaavista tuotteista

2.6.2021

Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä tulliviranomaisten suorittamia IPR-oikeuksia loukkaavien tuotteiden haltuunottoja EU:n ulkorajoilla että vastaavia toimia sisämarkkinoilla. Tutkimukseen tarvittava data kerättiin EU:n kansallisilta viranomaisilta EUIPOn IP Enforcement Portal -alustalle, joka on tarkoitettu yleisemminkin immateriaalioikeuksien haltijoiden ja viranomaisten väliseksi kommunikointikanavaksi. Tarkasteluajanjaksona oli vuosi 2019 ja edellisvuoden vastaava tutkimus mahdollisti arvioinnin lyhyen aikavälin kehityksestä.

Tutkimuksen mukaan 72 miljoonaa tuoteväärennöstä otettiin haltuun vuonna 2019, mikä merkitsi 21 % vähennystä edellisvuoden 91 miljoonaan. Tuotteiden haltuunotot jakautuivat alueittain melko tasaisesti siten, että 56 % otettiin haltuun sisämarkkinoilla ja 44 % ulkorajoilla.

Data mahdollisti myös haltuunotettujen tuotteiden lajia ja arvoa koskevan vertailun. Sisämarkkinoilla haltuunotetut tuotteet olivat suhteellisesti arvokkaampia muodostaen 73 % kokonaisarvosta. Huomionarvoista oli se, että vuonna 2019 haltuunotettujen kokonaisarvo oli 2,4 miljardia euroa, joka oli lähes sama tulos kuin vuonna 2018. Tämä johtui siitä, että tuoteväärennöksissä oli havaittavissa siirtymä kohti korkeampiarvoisia tuotteita, kuten vaatteita ja asusteita. Vuonna 2019 arvoltaan suurimmat tuotekategoriat olivat vaatteet, asusteet, kellot ja muut kengät kuin urheilukengät. Neljä volyymiltaan suurinta tuotekategoriaa olivat lelut, tupakka, asusteeet ja vaatteet.

Tutkimus osoitti myös sen, että tyypillisesti EU:n ulkorajoilla haltuunotetut tuotteet eroavat sisämarkkinoiden vastaavista. Esimerkiksi pakkausmateriaaleja otettiin haltuun huomattavasti enemmän sisämarkkinoilla, kun taas väärennetyt asusteet päätyivät viranomaisten käsiin tyypillisesti tullissa.

Tutkimuksessa julkaistiin myös jäsenvaltiokohtaista tilastotietoa aiheesta. Kymmenen aktiivisinta jäsenvaltioita ottivat haltuun 90 % haltuunotettujen tuotteiden kokonaisvolyymista ja 92 % kokonaisarvosta. Italian suhteellinen osuus oli huomattavan korkea, sillä Italian EU-ulkorajalla että maan sisällä haltuunotetut tuotteet muodostivat peräti 41 % jäsenvaltioiden kokonaisvolyymista ja 48 % -arvosta.

Valtaosa haltuunotetuista IPR-oikeuksia loukkaavista tuotteista loukkasivat tavaramerkkioikeuksia (90 % volyymista ja 96 % arvosta).

Tutkimus on luettavissa täältä.

(HL)