EUIPO:lta kaksi uutta tutkimusta eurooppalaisten Pk-yritysten sekä nuorison suhtautumisesta henkiseen omaisuuteen

31.10.2019

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) seurantakeskus julkaisi 29.10.2019 kaksi tutkimusta koskien pienten ja keskisuurten yritysten sekä eurooppalaisten nuorten käsityksiä henkisestä omaisuudesta. Tutkimusten tarkoituksena on tarjota päätöksentekijöille ajantasaista ja relevanttia tietoa päätöksenteon tueksi sekä IPR-tietoisuutta lisäävien käytäntöjen muotoilemiseksi.

Pk-yrityksiä koskevasta tutkimuksesta käy ilmi, että suurin yksittäinen syy, jonka vuoksi henkisiä oikeuksia jätetään rekisteröimättä, on yritysten tietämättömyys IPR:stä ja sen hyödyistä. Toisaalta teollis- ja tekijänoikeuksia rekisteröineistä 54 % koki hyötyneensä rekisteröinnistä esimerkiksi maineen vahvistumisen ja uusille markkinoille pääsyn kautta. Muun muassa näiden syiden vuoksi EUIPO korostaa, että tiedon lisääminen rahoituksen saamisesta ja henkisten oikeuksien toimintaympäristöstä ovat erityisen tärkeitä Pk-yritysten ja niiden kautta laajemminkin Euroopan talouskasvun kannalta.

Eurooppalaisten nuorten osalta tutkimuksessa ilmenee, että nuoret pitävät digitaalisen sisällön laillista lähdettä entistä tärkeämpänä – erityisesti Suomessa kehitys on tältä osin ollut Euroopan myönteisintä. Tarkoituksellisesti laittomien lähteiden kautta digitaalista sisältöä hyödyntäneiden nuorten osuus oli laskenut hieman vuodesta 2016. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla verkkokyselyn avulla eurooppalaisia 19-24-vuotiaita ja vertaamalla tuloksia teollisoikeuksia ja nuorisoa koskevan tulostaulun ensimmäiseen versioon (2016).

Raportit julkistettiin EUIPO:n Valvontakeskuksen Helsingissä 29-30.10.2019 järjestämässä SME- konferenssissa.

Pk-yrityksiä koskevaan tutkimukseen voi tutustua täältä ja nuorten käsityksiä koskevaan tutkimukseen täältä.

(AL)