EUIPO julkaisi nettisivun jäsenvaltioiden rajat ylittävälle ”autenttisten” kaupunkien projektille

2.9.2021

Projektin tarkoituksena on jakaa rajat ylittävää tietoa siitä, miten voidaan suojautua väärennettyjen tuotteiden aiheuttamia vahinkoja vastaan. EUIPOn käynnistämä projekti pyrkii myös lisäämään tietoisuutta teollis- ja tekijänoikeuksista.

Euroopan unionin teollisuusoikeuksien virasto (EUIPO) on julkaissut uuden nettisivun eurooppalaisten ”autenttisten” kaupunkien (Authenticities) verkostolle. Sivuston tarkoituksena on pyrkiä mainostamaan autenttisten kaupunkien verkostoa ottamalla yhteyttä potentiaalisiin sidosryhmiin. Tämän lisäksi tarkoituksena on jakaa laajemmin tietoa itse projektista.

Projektin tarkoituksena on lisätä paikallisella tasolla tietoisuutta teollis- ja tekijänoikeuksista ja parantaa niiden suojaa. Lisäämällä tietoisuutta on mahdollista entistä paremmin suojautua väärennettyjen tuotteiden aiheuttamia vahinkoja vastaan. Jäsenvaltioiden rajat ylittävässä verkostossa voidaan helposti jakaa parhaita käytäntöjä ja ideoita. Verkosto toteuttaa useita aineettomiin oikeuksiin liittyviä toimia, kuten esimerkiksi tiedotuskampanjoita. Tämän lisäksi se toteuttaa täytäntöönpanoviranomaisille suunnattuja koulutuskursseja ja koulutustoimia. Uuden sivuston tarkoituksena on kannustaa paikallistason viranomaisia saamaan kansalaiset ja muut mahdolliset sidosryhmät mukaan projektiin.

Tällä hetkellä projektissa on nimetty neljä ”autenttista” kaupunkia: Thessaloniki ja Mykonos Kreikassa sekä Plovdiv ja Sofia Bulgariassa. EUIPOn mukaan tarkoituksena on pian lisätä uusia kaupunkeja näiden neljän joukkoon. Lisäämällä projektiin uusia kaupunkeja, on mahdollista jakaa parhaiksi koettuja käytäntöjä t ja synnyttää uusia synergiaetuja.

Pääset lukemaan koko uutiset EUIPOn sivuilta englanniksi täältä. Uudelle julkaistulle nettisivulle pääset tästä.

Kuva: iStockphotos

Kirjoittajat

Kirjoittajat