EUIPO ja Eurojust tehostavat yhteistyötään immateriaalioikeusrikosten torjumiseksi

15.3.2021

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto (Eurojust) lisäävät yhteistyötään tuoteväärentämiseen sekä verkkopiratismiin liittyvän immateriaalioikeusrikollisuuden torjumiseksi. Virastojen vastikään allekirjoittamalla palvelutasosopimuksella tehostetaan Eurojustin kapasiteettia ja laajennetaan sen alaan liittyvää asiantuntemusta.

Unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Immateriaalioikeuksiin kytkeytyvän rikollisuuden on katsottu liittyvän enenevissä määrin järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja muihin vakaviin rikoksiin. Tästä syystä immateriaalioikeusloukkausten torjumisen tehostaminen on tullut välttämättömäksi, erityisesti verkkoympäristössä.

Tuoteväärentäminen ja piratismi ovat COVID-19 -pandemian seurauksena kiihtyneet entisestään väärennettyjen suojavarusteiden sekä hengityssuojainten valmistamisen ja jakelun myötä. Immateriaalioikeuksiin liittyvän rikollisuuden torjuminen on tämän takia avainasemassa niin kuluttajien suojelemiseksi, terveen talouden säilyttämiseksi kuin innovatiivisten yritysten elpymisen tukemiseksi.

Sopimuksella osoitetaan Eurojustille lisärahoitusta 750 000 euron edestä vuoden 2024 loppuun saakka, mikä auttaa lisäämään immateriaalioikeusrikollisuuden torjunnassa tarvittavaa asiantuntemusta. Virastojen välinen tehostettu yhteistyö toimii myös sysäyksenä Euroopan aineettoman omaisuuden syyttäjäverkoston (European Intellectual Property Prosecutors Network, EIPPN) toiminnalle ja auttaa lisäämään syyttäjien ja tuomareiden tietoisuutta aiheesta.

Löydät EUIPO:n aihetta koskevan tiedotteen täältä.

(JT)