EU-tuomioistuimelta samppajan alkuperänimityksen suojaa koskeva päätös

15.9.2021

Shampanjalaseja

Euroopan tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu tapauksessa Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vastaan GB selkeyttää alkuperänimityksen suojan ulottuvuutta. Tuomioistuin totesi vastauksessaan Barcelonan läänituomioistuimen vireillepanemalle ennakkoratkaisupyynnölle alkuperänimityksen suojan koskevan niin palveluita kuin myös tuotteita.

Tapauksessa GB oli käyttänyt nimeä ”Champanillo” mainostaessaan barcelonalaista tapasbaariketjuaan. ”Champanillo” tarkoittaa pientä samppanjaa espanjaksi. Lisäksi yritys käytti markkinoinnissa kuvaa kahdesta, kuohujuomaa sisältävästä samppanjalasista. CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne), eli samppanjanvalmistajien etuja ja intressejä puolustava ranskalaisjärjestö, nosti kanteen yritystä vastaan vaatien sitä lopettamaan ”Champanillo” merkin käyttämisen välittömästi. GB puolusti oikeuttaan käyttää nimeään, todeten ettei tarjoilupalveluita markkinoiva mainos sen mielestä ollut omiaan luomaan kuluttajien keskuudessa väärinkäsitystä palvelun tai tuotteiden alkuperästä. Barcelonan kauppaoikeus hylkäsi CIVC:in kanteen. CIVC valitti päätöksestä, ja tapauksen eteni näin ollen Barcelonan läänoikeuteen (Provincial Court).

Läänioikeus päätti pysäyttää tapauksen käsittelyn ja pyytää EU-tuomioistuimelta selvennystä oikeudentilasta ja siitä, mitä kaikkea alkuperänimityksen suoja itse asiassa koskee. EU-tuomioistuin päätyi toteamaan, että ollakseen omiaan johtamaan kuluttajia harhaan, mainostetun tuotteen ei ole välttämätöntä olla identtinen tai verrattavissa oleva jo aikaisemmin suojatun tuotteen kanssa. Tuomioistuimen mukaan määrittävää oli vain se, mitä kuluttajan mieleen juolahtaa tämän kuulleessa suojatun tuotteen nimen. Jos mielikuva yhdistää nimen välittömästi suojattuun tuotteeseen, on harhaanjohtavuuden mahdollisuus suuri suhteessa samannimiseen tai samankaltaisen nimiseen tuotteeseen. Kuluttajan käyttäytymistä arvioitaessa lähtökohdaksi on otettava keskimääräinen, hyvin asioista perillä oleva, havainnoiva ja harkitseva kuluttaja.

Alkuperänimityksen suojan tarkoituksena on tarjota kuluttajille tietynlainen, valmistuspaikkaa koskeva laatutakuu sekä estää kolmansia osapuolia aiheettomasti hyötymästä alueen ja siellä valmistettujen tuotteiden saavuttamasta maineesta. Näin ollen tuomioistuin totesi alkuperänimitysten suojan ulottuvan niin palveluihin kuin itse tuotteeseen.

Barcelonan läänioikeuden tulee saattaa oikeuskäsittely päätökseen EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu huomioon ottaen.

Reutersin asiaa koskevan uutisen pääset lukemaan täältä.

Kuva: Istockphotos.

Kirjoittajat

Kirjoittajat