EU-parlamentti on linjannut aineettomia oikeuksia koskevia kehitystarpeita

19.11.2021

European Parliament

Euroopan unionin aineettomia oikeuksia koskevat uudistustarpeet hahmottuvat. Euroopan parlamentti on hyväksynyt mietinnön, joka koskee komission aikaisemmin julkaisemaa teollis- ja tekijänoikeuksien toimintasuunnitelmaa.

Komission suunnitelman tavoitteena on vahvistaa EU:n elpymistä ja palautumista sekä parantaa nykyistä unionin aineettomia oikeuksia koskevaa järjestelmää. Vahva aineettomien oikeuksien suojaaminen on tärkeää EU:n talouden elvyttämistoimissa erityisesti koronaviruspandemian varjossa. Aineettomilla oikeuksilla on keskeinen rooli niin ikään vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä.

Parlamentti on tarkastellut komission toimintasuunnitelmaa ja linjannut aineettomiin oikeuksiin liittyviä suosituksia. Toimenpiteitä vaativina aiheina mainitaan esimerkiksi yhtenäispatenttijärjestelmän voimaantulo, väärennökset ja piratismi sekä maantieteelliset merkinnät muille kuin maatalouden tuotteille. Käsiteltäviä haasteita ovat myös esimerkiksi jäsenvaltioiden immateriaalioikeusjärjestelmien hajanaisuus, teknologian siirron tukeminen ja tekoälylähtöisten keksintöjen suojan tehostaminen.

Vaikka EU:lla on jo tehokas aineettomia oikeuksia koskeva normipohja, uudet toimet voisivat parantaa nykyistä järjestelmää sekä taata yrityksille entistä paremmat mahdollisuudet aineettoman omaisuutensa suojaamiseen ja kaupallistamiseen.

Aiheesta voit lukea lisää Euroopan parlamentin tiedotteesta.

Komission teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta toimintasuunnitelmasta voit lukea täältä.

Kuva: Guillaume Périgois sivustolta Unsplash

Kirjoittajat

Kirjoittajat