EU käynnisti tukihankkeen syväteknologia-alalla toimiville naisille ja kutsuu mentoreita mukaan toimintaan

8.3.2021

Komissio julkisti kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2021 Women TechEU -hankkeen tukeakseen naisia, jotka johtavat syväteknologia-alan startup-yrityksiä Euroopassa. Hankkeen tavoitteena on auttaa naisia kasvattamaan johtamistaan yrityksistä tulevaisuuden syväteknologia-alan edelläkävijöitä.

Syväteknologia-alan yritykset kattavat yli neljänneksen Euroopan startup-yritysten ekosysteemistä ja alalla toimivien yritysten arvo Euroopassa on yhteensä 700 miljardia euroa. Naiset ovat edelleen alalla aliedustettuja ja kohtaavat usein sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja stereotypioita. Sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikilla elämänaloilla edistävän ”tasa-arvon unionin” saavuttaminen on yksi Euroopan komission päätavoitteista. Komissio työskentelee yhdessä jäsenvaltioiden ja liitännäismaiden kanssa naisten johtajuuden edistämiseksi ja sukupuolten välisen kuilun poistamiseksi tekniikan ja innovaatioiden alalla. Women TechEU -hanke tarjoaa naisjohtajille ensiluokkaista valmennusta ja mentorointia sekä kohdennettua rahoitusta. Hanketta rahoittaa Euroopan innovaatioekosysteemit työohjelman alainen tutkimuksen ja innovoinnin investointiohjelma Horizon Europe.

Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komission jäsen Mariya Gabriel kertoi toivovansa, että tulevina vuosina nähtäisiin lisää naisten johtamia teknologiayrityksiä sekä naisia johtavissa teknisissä tehtävissä Euroopassa. Women TechEU -ohjelma tarjoaa mentorointiohjelman, jonka avulla naiset voivat murtaa menestymisen esteet.

Gabriel julkisti haun, jolla etsitään mentoreita valmentamaan Women TechEU -ohjelmaan valittuja naisia. Haku on osa Euroopan Innovaationeuvoston (EIC) Women Leadership -ohjelmaa ja mentoreiksi haetaan johtavissa tehtävissä työskenteleviä naisia ja miehiä sekä kokeneita yrittäjiä, investoijia, tekniikan asiantuntijoita, tutkijoita ja innovaattoreita. Pilottihanke käynnistyy Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivillä 23.–24.7.2021. Ensimmäinen ryhmässä on mukana 50 lupaavaa syvätekniikka-alan startup-yritystä EU:n jäsenvaltioista ja liitännäismaista.

Euroopan komission asiaa koskevan tiedotteen löydät täältä.

Lisää tietoa aiheesta:

Hakukuulutus – EIC Women Leadership Programme

Sukupuolten välinen tasa-arvo tutkimuksessa ja innovoinnissa

(HM)