Espanjan parlamentti hyväksyi Google-veron

7.11.2014
Uudistettu laki tuo merkittäviä uudistuksia.

Espanjan parlamentti on hyväksynyt 30.10.2014 uudistetun lain, joka muuttaa maan immateriaalioikeusääntelyä. Laki astuu voimaan 1.1.2015.

Niin kutsutun Google-veron myötä uutisaggregaattipalvelut velvoitetaan maksamaan kohtuullinen korvaus kustantajille tai muille oikeudenhaltijoille. Uuden lain mukaan tämä velvollisuus syntyy aina, kun aggregaattipalvelu käyttää merkittäviä otteita uutisesta tai muusta vastaavasta tiedosta, joka on aikaisemmin julkaistu sanomalehdessä tai säännöllisesti päivitettävällä verkkosivulla.

Kuvat jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle. Hakukonepalvelut saavat käyttää yksittäisiä katkelmia informaatiosta, kun se on välttämätöntä hakutulosten tarjoamiseksi. Tällöin kyseessä ei saa olla kaupallinen tarkoitus, ja palvelun on tarjottava linkki alkuperäiseen sisältöön.

Google on lausuntonsa mukaan pettynyt uudistukseen, mutta se aikoo kuitenkin jatkaa yhteistyötä espanjalaismedian kanssa. Vastaavia lakeja on säädetty muuallakin Euroopassa. Saksassa päädyttiin kuitenkin lieventämään lakia vuosi sitten, ja nykyään Google News julkaisee siellä otsikon ja linkin alkuperäiseen juttuun. Ranskassa verosta luovuttiin sillä edellytyksellä, että Google tukee paikallismediaa.

Sääntely kiristyy

Uudistettu laki tiukentaa Espanjan olemassa olevaa sääntelyä, sillä tavoitteena on hillitä internet-piratismia. Laki esimerkiksi määrittelee tarkasti, milloin kyseessä on oikeudenloukkaus. Viranomainen voi nostaa kanteen, jos yksilö tai yhteisö tarjoaa linkkejä laittomaan sisältöön riippumatta siitä, vaikka linkittäjä olisi kolmas osapuoli eli esimerkiksi kyseisen palvelun käyttäjä.

Mikäli laitonta sisältöä ei poisteta viranomaisen määräyksen mukaisesti, laki sisältää useita mahdollisia rangaistuksia. Näitä rangaistuksia ovat esimerkiksi enintään 600 000 euron sakko ja loukkaavan palvelun keskeyttäminen vuodeksi.

Uudistus rajoittaa yksityistä kopiointia koskevan poikkeuksen alaa. Lisäksi etujärjestöjen toiminta alistetaan hallinnollisen valvonnan piiriin läpinäkyvyyden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on myös saada aikaan keskitetty maksujärjestelmä, jonka avulla jaetaan tuloja tekijöille. (MO)

Lue IPKat-blogin uutinen (5.11.2014) täältä.

IP-aiheisten blogien mukaan Espanjassa on lähitulevaisuudessa tulossa laajempi immateriaalioikeutta koskeva lainsäädäntöuudistus:

The reform of the Spanish IP law about to be approved (23.10.2014): http://www.hlmediacomms.com/2014/10/23/the-reform-of-the-spanish-ip-law-about-to-be-approved/

A bill to amend the Spanish IP Law (10.7.2014): http://kluwercopyrightblog.com/2014/07/10/a-bill-to-amend-the-spanish-ip-law/