EPO:n jäsenvaltiot sopineet ensimmäisistä yhteisistä käytännöistä

12.2.2021

Euroopan patenttiviraston jäsenvaltioiden yhteisen aloitteen pyrkimyksenä on yhdenmukaistaa EPO:n ja kansallisten teollis- ja tekijänoikeusvirastojen välisiä hallinnollisia käytäntöjä.

Kaksi ensimmäistä yhteistä käytäntöä koskevat keksinnön yhtenäisyyden tutkimista sekä keksijän nimeämistä, ja jäsenvaltiot hyväksyivät ne Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvoston kokouksessa joulukuussa 2020.

iStockphoto.com / Olivier Le Moal

EPO, kansalliset patenttivirastot sekä alan ja IP-ammattikunnan edustajat valitsivat vuonna 2019 käynnistetyn aloitteen puitteissa kuusi aluetta, joilla käytäntöjä tulisi lähentää. Yhtenäisemmän lähestymistavan kyseisillä alueilla katsottiin tuottavan todennäköisesti konkreettisimpia etuja käyttäjille ja kansallisille patenttivirastoille. Aloite on osa EPO:n Strategic Plan 2023 -suunnitelmaa, josta löydät lisätietoa täältä.

Hallinnollisten käytäntöjen lähentämisen odotetaan parantavan ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta eurooppalaisessa patenttijärjestelmässä sekä tarjoavan yksinkertaisempia, virtaviivaisempia ja kustannustehokkaampia menettelyjä hakijoille. Sen katsotaan myös lisäävän EPO:n ja kansallisten patenttivirastojen tehokkuutta sekä alentavan kustannuksia.

Kahden jo hyväksytyn käytännön lisäksi tulevaisuudessa tarkasteltavia alueita ovat prioriteettipäivän yhtäpitävyys, oikeuksien palauttaminen, patenttivaatimusten suunnittelu ja muotoilu sekä tutkimiskäytäntö liittyen tietokoneella toteutettuihin keksintöihin ja tekoälyyn.

Löydät EPO:n asiaa koskevan tiedotteen täältä.

(JT)