EPO:n ja ESPI:n tutkimus avaruusteknologioihin liittyvästä patentoinnista

22.7.2021

Euroopan patenttiviraston (EPO) ja Euroopan avaruuspolitiikan instituutin (European Space Policy Institute, ESPI) yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kanssa tekemässä tutkimuksessa tarkastellaan merkittäviä trendejä avaruusteknologiaa koskevien patenttihakemusten saralla. Tutkimuksen patenttianalyysi sisältää avaruusvaltioiden luokituksia sekä niin suuria ja pieniä teollisuudenaloja kuin yksityisiä ja julkisia organisaatioita koskevia tilastoja.

Satelliittilaukaisuiden kaupalliset tulot ovat kasvaneet tutkimuksen mukaan yli 50 % viimeisen vuosikymmenen aikana. Yksityisen pääoman virta on lisännyt patenttihakemusten määrää huomattavasti, ja avaruustekniikan patenttiperheiden määrä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana noin 300:sta noin 1200:aan. Patenttihakemusten määrää on viimeisen viiden vuoden aikana korottanut erityisesti kiinalainen patentointiaktiivisuus.

Jokainen tutkimuksessa tarkastellusta ESA:n teknologiapuun (ESA Technology Tree) kahdeksasta tekniikan alueesta (työntövoima, rakenteet, järjestelmänohjaus, mekanismit, avaruusalusten sähköteho, lämpö, avaruusjätteet sekä automaatio, etäläsnäolo ja robotiikka) osoittaa kasvua patenttihakemusten määrässä. Näistä kolme suurinta teknologian aluetta patenttiperheiden lukumäärän suhteen ovat avaruusalusten sähköteho, järjestelmänohjaus ja työntövoima.

Tutkimuksesta ilmenee, että maailmanlaajuinen patentointiaktiivisuus alalla on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Yhdysvaltalaiset toimijat johtavat vuosien 1990 ja 2020 välisiä kokonaistilastoja, ja niitä seuraavat Kiinan, Venäjän, Japanin, Ranskan ja Saksan kaltaiset vakiintuneet avaruusvaltiot. Akateemista maailmaa ja valtiollisia toimijoita koskevat tilastot ilmentävät kiinalaisten, yhdysvaltalaisten, korealaisten, venäläisten, ranskalaisten sekä saksalaisten instituutioiden voimakasta aktiivisuutta.

Eurooppalainen aktiivisuus avaruusteknologian saralla on tutkimuksesta ilmenevällä tavalla melko keskitettyä, ja Euroopan tärkeimpien innovaattoreiden toimipaikka sijaitsee yleensä joko Saksassa tai Ranskassa. Muina merkittäviä valtioina tutkimuksessa mainitaan Iso-Britannia, Italia, Ruotsi, Espanja, Alankomaat ja Sveitsi.

Löydät EPO:n asiaa koskevan tiedotteen ja linkin koko tutkimukseen täältä.

(JT)