EPO:n ja CIPO:n välisestä Patent Prosecution Highway -ohjelmasta pysyvä

21.1.2021

EPO:n 20.1.2021 julkaiseman tiedotteen mukaan EPO ja CIPO (Canadian Intellectual Property Office) ovat päättäneet jatkaa Patent Prosecution Highway (PPH) -ohjelmaa, minkä myötä mahdollisuudesta nopeutettuun käsittelyyn tuli pysyvä 6.1.2021 alkaen. Pilottihanke alkoi vuonna 2015, ja syyskuuhun 2020 mennessä EPO:lle tehtiin yli 200 nopeutettua menettelyä koskevaa hakemusta. CIPO:lle hakemuksia tehtiin maaliskuuhun 2020 mennessä yli 1400.

PPH-sopimus tarjoaa EPO:n tai CIPO:n kautta patenttia hakeneille nopeamman vaihtoehdon saada ensimmäistä hakemusta vastaava patentti myönnetyksi myös toisessa virastossa. Järjestelmä lisää patenttien myöntämisprosessin tehokkuutta ja laatua, sillä se antaa toimistoille mahdollisuuden hyödyntää toistensa tekemää työtä.

EPO:n puheenjohtaja António Campinos uskoo ohjelman edistävän edelleen patenttien hakemista Euroopassa ja Kanadassa, parantavan markkinoille pääsyä ja kahdenvälistä kauppaa sekä hyödyttävän patenttijärjestelmän käyttäjiä molemmilla alueilla.

Myös CIPO:n väliaikainen puheenjohtaja Konstantinos Georgaras sanoo olevansa iloinen kumppanuuden jatkumisesta ja toteaa viisivuotisen ohjelman vahvistaneen toimistojen kykyä tarjota korkealaatuisia ja oikea-aikaisia immateriaalioikeuspalveluita sekä auttaneen yrityksiä maailmanlaajuisessa kilpailussa.

EPO:n asiaa koskevan tiedotteen löydät täältä.

(HM)