EPO:lta raportti videokonferenssien käytöstä väitemenettelyssä

16.7.2021

Covid-19-pandemian puhkeamisesta lähtien EPO on toimittanut väitemenettelyjen suullisia käsittelyjä videokonferenssien avulla varmistaakseen toimintansa jatkuvuuden. Uudessa raportissa EPO esittelee videokonferenssien käyttöä koskeneesta pilottiprojektista tilannekatsauksen. Raportin on tarkoitus toimia johdantona käyttäjien kuulemismenettelylle ensi syksynä, minkä pohjalta EPO tulee arvioimaan videokonferenssien roolia jatkossa.

Alkuaan videokonferenssit olivat vapaaehtoisia. Tämä kuitenkin johti juttumäärien kasvuun, koska videokonferensseihin suhtauduttiin aluksi varauksella. Tämän vuoden tammikuusta lähtien osapuolten suostumus videokonferenssin käyttöön ei ole enää ollut edellytyksenä väitemenettelyissä.  Uuden raportin mukaan videokonferenssien avulla on toteutettu jo 2 100 suullista käsittelyä pelkästään väitemenettelyissä. EPO korostaa, että videokonferenssit ovat merkittävästi lisänneet oikeuksien saatavuutta ja oikeusvarmuutta kaikille sidosryhmile.

EPO:n mukaan käyttäjien palaute osoittaa, että videokonferenssien tehokasta käyttöä on edistänyt usea tekijä: teknisen infrastruktuurin parantuminen (mm. siirtyminen Zoomiin), sisäinen ja ulkoinen koulutus ja tämän vuoden tammikuussa tarkistetut pilottiehdot. Ennen kaikkea pilottiprojektin menestykseen on EPO:n mukaan vaikuttanut se, että käyttäjät ovat oppineet paremmin käyttämään videokonferenssia ja antaneet laajemman hyväksyntänsä sille.

Videokonferenssien käyttö on johtanut siihen, että yleisö on seurannut suullisia käsittelyjä aiempaa enemmän, mikä EPO:n mukaan on lisännyt koko patenttijärjestelmän läpinäkyvyyttä.

Uusi systeemi on myös edellyttänyt Euroopan patenttisopimusta tarkentavan normiston muuttamista siten, että on pystytty varmistamaan todisteiden vastaanottaminen myös videonkonferenssissa. Uusien sääntöjen mukaan väiteosastot ja patentoitavuustutkimusosastot voivat ottaa vastaan todisteita videokonferenssissa joko kuulemalla osapuolta, todistajaa tai asiantuntijaa, taikka toimittamalla katselmuksen videokuvan välityksellä.

Videokonferenssien käyttöä on jatkettu ensi vuoden tammikuuhun asti. Todennäköisesti tulevaisuudessakin EPO:n väitemenettelyissä videokonferenssit ovat jonkinlaisessa roolissa. Niiden käyttöä tullaan arvioimaan nykyisestä pilottiprojektista saatujen kokemusten pohjalta. Tällä hetkellä laajennetun valituslautakunnan käsiteltävänä on tapaus G1/21, jossa käsitellään rikkooko videokonferenssien pitäminen ilman suostumusta Euroopan patenttisopimuksen 116(1) artiklassa taattua oikeutta suulliseen käsittelyyn. Ratkaisu saattaa vaikuttaa videokonferenssien tulevaan käyttöön.

Raportti on luettavissa täältä.

(HL)