Ensimmäiset kumppanit liittyneet WIPO for Creatorsiin

10.6.2021

WIPO for Creators -kumppanuuden pyrkimyksenä on tukea tekijöitä ympäri maailmaa varmistamalla, että heidät tunnustetaan ja että heidät palkitaan työstään riittävällä tavalla. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä aineettomia oikeuksia koskevaa tietämystä ja tietoisuutta.

WIPO for Creators on WIPO:n ja Ruotsista käsin toimivan Music Rights Awareness Foundationin vuonna 2020 perustama julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus. Kumppanuuden tarkoituksena on tuoda yhteen tekijöitä, hallituksia ja muita sidosryhmiä ympäri maailman ja edistää yhteenliittymän tavoitteita.

Kumppanuus pyrkii lisäämään tietoisuutta tekijöiden oikeuksista ja niihin liittyvistä hallintakäytännöistä sekä varmistamaan tunnustuksen ja oikeudenmukaisen palkkion kaikille tekijöille heidän maantieteellisistä, kulttuurisista tai taloudellisista olosuhteistaan riippumatta.

Kumppanuuteen on mahdollista liittyä kannattajajäsenenä, sponsorina tai varsinaisena jäsenenä. Ensimmäisiin sponsoreihin ja jäseniin lukeutuvat CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), DDEX (Digital Data Exchange), IAF (International Authors Forum), ICMP (International Confederation of Music Publishers), IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), IMPF (Independent Music Publishers International Forum), IPA (International Publishers Association) ja SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights).

WIPO for Creators rakentaa tällä hetkellä kumppaniverkostoaan ja kehittää Creators Platform -verkkoalustaa, jonka tavoitteena on niin ikään tukea luovien alojen tekijöitä maailmanlaajuisesti ja lisätä tietoa tekijöiden immateriaalioikeuksista ja niihin liittyvistä hallintakäytännöistä.

Verkkoalusta ­tulee tarjoamaan tekijälähtöistä palvelua korkealaatuisten interaktiivisten koulutusvideoiden muodossa. Alusta tulee sisältämään nimekkäitä tekijöitä kaikilta luovilta aloilta, ja sen tietosisältöä tullaan päivittämään jatkuvasti. Alustan kohderyhmänä toimivat aluksi musiikkialan tekijät, minkä jälkeen se laajennetaan käytettäväksi opetuksellisen vuorovaikutuksen välineenä kaikkien luovien alojen keskuudessa.

Löydät WIPO:n asiaa koskevan tiedotteen täältä. Lisätietoa WIPO for Creators -kumppanuudesta löydät täältä.

(JT)