Enemmistö suomalaisista pitää tekijänoikeusjärjestelmää tarpeellisena ja legitiiminä

3.6.2020

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen laatimassa vuosina 2019-2020 toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä tekijänoikeusjärjestelmän toimivuudesta sekä siitä, miten tekijänoikeudellisesti relevantteja sisältöjä käytetään digitaalisessa ympäristössä.

Tutkimuksesta selviää, että valtaosa suomalaisista kokee tekijänoikeusjärjestelmän ja sitä sääntelevän lainsäädännön tarpeelliseksi ja oikeutetuksi. Toisaalta puolet vastanneista koki ainakin jossain määrin, että tekijänoikeuden tulisi ulottua ainoastaan ansiotarkoituksessa tapahtuvaan käyttöön.

Lähes kolmannes arvioi käyttäneensä tai kopioineensa luvatta tekijänoikeuden alaista verkkosisältöä. Luvatonta käyttöä ohjasivat erityisesti käytännön syyt, kuten laillisen valikoiman puutteellisuus ja laittoman sisällön helppo saatavuus. Verkkoympäristössä laillisen ja laittoman toiminnan raja koettiin toisinaan vaikeaksi hahmottaa, vaikkakin kaiken kaikkiaan suomalaiset kokevat oman tekijänoikeustietämyksensä hyväksi.

Julkaisu on luettavissa täältä.

(AL)