Ehdotus yhdistetyssä patenttituomioistuimessa toimivien patenttiasiamiesten kelpoisuusvaatimuksista on julkaistu

19.6.2014
Yhtenäispatenttijärjestelmän uudistusta valmisteleva työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa yhtenäispatenttijärjestelmässä toimivien patenttiasiamiesten kelpoisuusvaatimuksista. Ehdotuksesta on mahdollista antaa kommentteja ja lausuntoja 25.7.2014 asti.

Yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevan UPC-sopimuksen mukaan yhdistetyssä patenttituomioistuimessa voi esiintyä eurooppapatenttiasiamies, jolla on asianmukainen pätevyys (artikla 48 kohta 2). Pätevyysedellytykset täyttävä tutkinto on esimerkiksi todistus eurooppapatentteja koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tuntemisesta (European Patent Litigation Certificate, jäljempänä EPLC-todistus). Artiklan mukaan hallintokomitea määrittelee tutkintovaatimukset (artikla 48 kohta 3).

Ehdotuksessa käydään läpi EPLC-todistukseen oikeuttavalta kurssilta vaadittava sisältö ja kesto. Yhtenäisten tutkintovaatimusten tavoitteena on varmistaa yhdistetyssä patenttituomioistuimessa tapahtuvan käsittelyn korkea laatu ja patenttiasiamiesten ammattitaito. Kurssi olisi suunnattu eurooppapatenttiasiamiehille, jotka ovat jo suorittaneet EQE-tutkinnon (European Quality Examination). Ehdotetun kurssin sisältö olisi yhdistelmä oikeusjärjestyksen perusteita, kuten eurooppaoikeutta, sopimusoikeutta ja merkittäviä oikeustapauksia, sekä perustietoja patenttiasiamiesten tehtävistä patenttituomioistuimessa. Kurssi kestäisi vähintään 120 tuntia. Esityksen mukaan hallintokomitea voisi antaa hakemuksesta tutkinnonmyöntöoikeuden yliopistoille sekä muille voittoa tavoittelemattomille ylemmän asteen koulutuslaitoksille viideksi vuodeksi kerrallaan.

Ehdotuksen mukaan patenttiasiamiehet voisivat todistaa kelpoisuutensa toimia yhdistetyssä patenttituomioistuimessa myös muilla tavoilla. Esimerkiksi eurooppapatenttiasiamiehet, jotka ovat suorittaneet oikeustieteen alemman tai ylemmän asteen korkeakoulututkinnon, voisivat rekisteröitymällä saada esiintymisoikeuden yhdistetyssä patenttituomioistuimessa. Esiintymisoikeuden voisi saada myös käytännön kokemuksen perusteella edustamalla asianosaista kolmessa patentinloukkausoikeudenkäynnissä viimeisen viiden vuoden aikana sillä edellytyksellä, että oikeudenkäynnit ovat tapahtuneet sopimusvaltiossa.  

Esitys ja siihen liittyvä muistio ovat saatavilla UPC:n sivuilta:

http://www.unified-patent-court.org/consultations/76-european-patent-litigation-certificate-draft-proposal-and-public-consultation

(MH)