Eduskunta hyväksyi EU:n tietosuoja-asetusta täydentävän kansallisen lainsäädännön

15.11.2018

Eduskunta hyväksyi EU:n tietosuoja-asetusta täydentävän tietosuojalain sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin implementoivan lain henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa 13.11.2018. Lakiehdotukset hyväksyttiin hallintovaliokunnan mietintöjen HaVM 13/2018 ja HaVM 14/2018 mukaisina. EU:n tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen.

Lait astuvat voimaan myöhemmin julkistettavana päivänä sen jälkeen, kun tasavallan presidentti on vahvistanut ne.

Eduskunnan julkaisema tiedote tietosuojalakien hyväksymisestä on luettavissa täällä.

(HK)