Eduskunta hyväksyi EU:n tietosuoja-asetusta täydentävän kansallisen lainsäädännön

15.11.2018

Eduskunta hyväksyi EU:n tietosuoja-asetusta täydentävän tietosuojalain sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivin implementoivan lain henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa 13.11.2018. Lakiehdotukset hyväksyttiin hallintovaliokunnan mietintöjen HaVM 13/2018 ja HaVM 14/2018 mukaisina. EU:n tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen.

Lait astuvat voimaan myöhemmin julkistettavana päivänä sen jälkeen, kun tasavallan presidentti on vahvistanut ne.

Eduskunnan julkaisema tiedote tietosuojalakien hyväksymisestä on luettavissa täällä.

(HK)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn