Brexit ja immateriaalioikeudet

30.1.2020

Iso-Britannia eroaa EU:sta 31.1.2020, minkä myötä alkaa vuoden loppuun asti kestävä siirtymäaika. Siirtymäaikana EU:n lainsäädäntöä – mukaan lukien immateriaalioikeussäännöksiä – noudatetaan Iso-Britanniassa aivan kuten tähänkin asti. Immateriaalioikeuksien näkökulmasta Brexit ulottaa siirtymäajan päätyttyä vaikutuksensa etenkin eurooppatavaramerkkeihin ja rekisteröityihin yhteisömalleihin.

Siirtymäajan päätyttyä voimassa olevat eurooppatavaramerkit ja yhteisömallit muutetaan veloituksetta ja ilman erillistä hakemusta kansallisiksi rekisteröinneiksi. Iso-Britannia on luvannut eurooppatavaramerkkien ja yhteisömallien haltijoille EU-tasoisen suojan.

Brexitistä ei aiheudu vaikutuksia Iso-Britannian kansallisiin rekisteröinteihin. Olemassa olevat ennen siirtymäajan päättymistä tehdyt eurooppatavaramerkki- ja yhteisömallirekisteröinnit pysyvät vaikutuksiltaan ennallaan EU:n jäsenvaltioissa.

Mikäli eurooppatavaramerkin tai yhteisömallirekisteröinnin hakemus on yhä vireillä siirtymäajan päätyttyä, on hakijan tehtävä uusi kansallisen rekisteröinnin hakemus. Mikäli hakemus tehdään yhdeksän kuukauden kuluessa siirtymäajan päättymisestä, katsotaan hakemus tehdyksi alkuperäisen hakemuksen jättöpäivänä. Uuden hakemuksen on kuitenkin vastattava alkuperäistä hakemusta.

Brexit ei vaikuta eurooppapatentteihin, sillä Euroopan patenttisopimus (EPC) on kansainvälinen EU:sta erillinen sopimus, johon on sitoutunut myös muita EU:n ulkopuolisia maita kuten Norja ja Sveitsi. Myös tekijänoikeudet perustuvat suurimmaksi osaksi kansainvälisiin EU:n ulkopuolisiin sopimuksiin. Näin ollen Brexit ei juurikaan vaikuta tekijänoikeuksiin cross-border sääntelyä lukuun ottamatta.

Brexitin ympärillä on kuitenkin yhä paljon epätietoisuutta, ja paljon jää riippumaan tulevista siirtymäaikana käytävistä neuvotteluista.

Lisää Brexitin vaikutuksista voit lukea Iso-Britannian teollisoikeusviraston sivuilta.

(VV)