Avoimia tutkimusjulkaisuja entistä enemmän saatavilla

13.9.2013
Euroopan komission rahoittaman selvityksen mukaan vuoden 2011 tiedejulkaisuista noin 50 prosenttia oli avoimesti saatavilla. Vuosien 2004 – 2011 aikana julkaistuista vertaisarvioiduista artikkeleista 40 prosenttia oli saatavilla open access -muodossa.

Selvityksen on laatinut tutkimustoiminnan arviointiin perehtynyt konsulttiyritys Science-Metrix. Otantaan on otettu mukaan EU-maat naapurivaltioineen sekä Brasilia, Kanada, Japani ja Yhdysvallat. Arvioinnissa huomioitiin 22 eri tutkimusaluetta. Eniten OA-julkaisemista on luonnontieteissä, vähiten yhteiskunnallisissa ja humanistisissa tieteissä sekä soveltavissa tieteissä tekniikan ja teknologian alalla. Avointa julkaisemista koskevan raportin lisäksi elokuun lopussa julkaistiin myös kaksi muuta raporttia, jotka käsittelivät Euroopan maiden OA-strategioita ja avointa dataa koskevia toimintalinjauksia.

Komission mukaan tutkimustulosten vapaa saatavuus voi tehostaa tieteen vaikuttavuutta ja nostaa sen tasoa, sekä edistää innovointia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Komission heinäkuussa 2013 julkistamassa tiedonannossa (IP/12/790) avoin saatavuus nähdään yhtenä keskeisenä keinona osaamisen liikkuvuuden ja innovaatiotoiminnan parantamiseksi Euroopassa. Tämä on huomioitu myös EU:n innovaatio- ja tutkimusrahoitusohjelmassa vuosille 2014 – 2020, sillä kaikkien Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettujen tutkimusjulkaisujen on oltava saatavilla avoimesti. Komission tiedonannossa suositellaan samankaltaisen periaatteen soveltamista myös kansallisissa ohjelmissa. Tavoitteena on saada vuoteen 2016 mennessä
60 % julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvistä artikkeleista avoimen julkaisemisen piiriin. (SM)

Komission tiedote (IP/13/786) 21.8.2013 – Läpimurto lähellä tutkimusjulkaisujen vapaassa saatavuudessa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-786_fi.htm

Komission tiedote (IP/12/790) 17.7.2013 – Avoimesti julkaistavat tieteelliset tutkimustulokset lisäävät innovointivalmiuksia Euroopassa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-790_fi.htm