Andy Warhol Foundation – säätiö kärsii häviön tekijänoikeuksia käsittelevässä oikeudenkäynnissä

13.10.2021

KameraAndy Warholin teoksia hallinnoiva säätiö on hävinnyt tekijänoikeusoikeudenkäynnin Lynn Goldsmith-nimistä valokuvaajaa vastaan. Tuomiossa todettiin, että tunnettu amerikkalaistaiteilija oli rikkonut Goldsmithin tekijänoikeuksia tehdessään luvatta 15 Goldsmithin tähtilaulaja Princestä ottamaan valokuvaan perustuvaa maalausta.

1980-luvun puolivälissä valokuvaaja Lynn Goldsmith oli lisensoinut valokuvansa muotilehti Vanity Fairille. Vanity Fair oli puolestaan tilannut aikansa merkkitaiteilija Andy Warholilta valokuvasta tehdyn silkkipainoksen. Warhol teki kaiken kaikkiaan 15 jäljennettyä maalausta Goldsmithin valokuvasta. Goldsmithin mukaan hän ei ollut ollut tietoinen uusien teosten tekemisestä saatikka olemassaolosta ennen Princen menehtymistä vuonna 2016.  Saatuaan tiedon valokuvan jäljentämisestä Goldsmith vaati korvauksia tekijänoikeuksiensa rikkomisesta Andy Warhol Foundationilta. Säätiö ei suostunut maksamaan korvauksia ja päätyi hakemaan oikeutusta Warholin maalaukselle oikeusteitse niin kutsutun fair use – argumentin nojalla.

Alimmassa oikeusasteessa todettiin, että valokuvan käyttö Warholin maalauksessa oli ollut oikeutettua. Valitustuomioistuin oli kuitenkin eri miltä. Tuomioistuimen mukaan Warholin teokset olivat sisällöltään hyvin samanlaisia kuin Goldsmithin valokuvat.

Valitustuomioistuimen ratkaisussa selkeytettiin useita aikaisempia tekijänoikeuksiin liittyviä, nimenomaan fair use-argumenttia käsitteleviä ennakkotapauksia. Jotta teoksen käyttö voitaisiin oikeuttaa tekijänoikeuslain fair use-oikeutuksen nojalla, teoksen on sisällettävä uusi tulkinta, tarkoitus tai viesti, joka ei perustu alkuperäisteokseen. Uuden teoksen ei tarvitse kommentoida alkuperäistä teosta täyttääkseen fair use -vaatimuksen.

Tuomion mukaan työ, joka täyttää fair use -vaatimuksen kriteerit, on  sellainen itsenäinen työ, joka ottaa inspiraationsa useasta eri lähteestä sen sijaan, että se olisi pelkästään muokattu tai uusittu versio alkuperäisteoksesta.

Aikaisemman tuomion mukaan Warholin työ oli ollut luonteeltaan uudistava, koska Prince oli muutettu valokuvassa esiintyvästä ”haavoittuvasta ja kiusaantuneesta henkilöstä” maalauksen ”Ikoniseksi, elämääkin suuremmaksi hahmoksi”. Valitustuomioistuin puolestaan totesi, ettei Goldsmithin ja Warholin subjektiivisilla tarkoitusperillä tai edes teoksen kokonaisvaltaisella tarkoituksella ollut merkittävää väliä. Väliä oli ennen kaikkea sillä, miten teos keskimääräisesti nähdään. Teos palautettiin piirituomioistuimen käsittelyyn.

Alkuperäisen Hollywood Reporterin aihetta käsitelleen artikkelin voit lukea täältä. Alkuperäisen tuomion voit lukea täältä.

Kuva: Ailbhe Flynn sivustolta Unsplash.

Kirjoittajat

Kirjoittajat