Ammatillisissa oppilaitoksissa työnantajat vaativat opettajia luovuttamaan oppimateriaalit oppilaitoksen käyttöön – tarvitseeko tähän suostua?

6.10.2021

Opetusalan ammattijärjestö on saanut syksyn 2021 aikana useita yhteydenottoja jäsenistöltä. Yhteydenotot ovat koskeneet työnantajien vaatimuksia, joiden mukaan opettajien tulisi luovuttaa itse tekemänsä oppimateriaali oppilaitoksen käyttöön. OAJ:n lakimies Ira Hietanen-Tanskanen on ottanut kantaa asiaan.

kirjoja kasassa päällekkäin

Kuluneiden kuukausien aikana OAJ on saanut jäseniltään useita yhteydenottoja, jotka ovat koskeneet opettajien tekijänoikeuksia. Ammatillisissa oppilaitoksissa työnantajat ovat vaatineet, että oppilaitoksella on oikeus käyttää opettajien tekemiä oppimateriaaleja normaalissa toiminnassaan normaalikäyttösäännön perusteella. Normaalikäyttösäännön mukaan työnantajalla on oikeus käyttää omassa toiminnassaan työntekijänsä tekemää materiaalia.

OAJ:n lakimiehen Ira Hietanen-Tanskasen mukaan työnantajalle ei muodostu tällaista oikeutta pelkästään palvelussuhteen perusteella. Hänen mukaansa opetusalalla työnantajalla ei ole oikeutta hyödyntää opettajan tekemää materiaalia ilman lupaa. Tällaista oikeutta ei ole, vaikka materiaalia käytettäisiin oppilaitoksen sisällä.

Jos työnantaja haluaa käyttää opettajan tekemää materiaalia, tästä käytöstä on erikseen sovittava. Myöskään sillä ei ole väliä, minkä työaikajärjestelmän piirissä opettaja on, vaan materiaalin käytöstä on aina sovittava. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myös suositellut tekijänoikeuksista sopimista.

OAJ:ssä on taisteltu kohtuuttomien sopimusehtojen kanssa jo pitkään ja asiasta kaivattaisiin oikeuskäytäntöä. Hietanen-Tanskanen korostaa myös, että mikäli työnantaja velvoittaa opettajaa työsopimuksessa tai sen liitteissä luovuttamaan kaikki taloudelliset oikeudet, kyseessä on kohtuuton tai jopa mitätön sopimusehto.

Opettaja voi joutua vaikeaan tilanteeseen, sillä työnantajan ohjeita tulisi noudattaa, mutta opettaja saattaa rikkoa tekijänoikeuksia, jos hän lataa materiaalia yhteiselle alustalle. Vaikeissa tilanteissa Hietanen-Tanskanen suosittelee olemaan yhteydessä luottamusasiamieheen.

Pääset tutustumaan koko uutiseen tästä. Pääset lukemaan normaalikäyttösäännöistä ja muista opettajan itse tekemän materiaalin käytöstä Operightin sivuilta tästä.

Kuva: iStockphotos

Kirjoittajat

Kirjoittajat