2021 on EU:n tekijänoikeuslainsäädännön merkkivuosi

2.9.2021

Vuosi 2021 on merkkipaalu Euroopan Unionin tekijänoikeuslainsäädännölle. Tärkeää vuotta juhlistetaan lokakuussa järjestettävällä EU-tekijänoikeusaiheisella konferenssilla.

made in EU stamp

Vuosi 2021 on merkittävä EU:n tekijänoikeuslainsäädännölle. On kulunut 30 vuotta siitä, kun ensimmäinen tekijänoikeusdirektiivi, ohjelmistodirektiivi 1991/50, hyväksyttiin. Sen lisäksi on kulunut 20 vuotta InfoSoc-direktiivin hyväksymisestä. Tämän vuoden kesäkuun 7. päivään mennessä myös tiettyjen jäsenmaiden olisi pitänyt saada digitaalisia sisämarkkinoita koskeva direktiivi (The Digital Single Market Directive 2019/790) implementoitua osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö on, lainsäädännön lisäksi, merkittävästi vaikuttanut siihen, millaiseksi EU:n tekijänoikeuslainsäädäntö on muodostunut. Euroopan unionin tuomioistuin on useiden tapausten kautta täydentänyt ja tarkentanut säädösten rakennetta ja käsitellyt teknologiakehitystä. Tämän lisäksi tuomioistuin on merkittävästi edistänyt tekijänoikeuspohjaisten palveluiden sekä niiden sisällön kehittämistä sisämarkkinoilla.

Juhlistaakseen digitaalisten sisämarkkinoiden tekijänoikeuksia koskevaa direktiiviä Oxford University Press ja Tukholman yliopiston immateriaalioikeuksien ja markkinaoikeuden instituutti (IFIM) järjestävät internet-konferenssin. Verkossa tapahtuvan konferenssin aiheena on EU:n tekijänoikeuslainsäädännön valmisteluprosessi. Tilaisuus, The Making of EU Copyright, järjestetään maanantaina 18.10. kello 16:00-18:30.

Konferenssin keskustelu jakautuu kolmeen osaan: Euroopan unionin tuomioistuimen tapausten rooli ja perintö koko EU:n alueen tekijänoikeusjärjestelmälle, EU:n periaatteiden ja lainsäädännön yhdenmukaistamisen perustelut ja vaikutukset sekä digitaalisia sisämarkkinoita koskevan direktiivin vaikutus EU:n ja sen jäsenvaltioiden lakeihin ja käytäntöihin.

Pääset lukemaan koko uutisen ja tutustumaan konferenssin puhujiin täällä.

Kuva: iStockphotos

Kirjoittajat

Kirjoittajat