Musiikkiala elää Napsterin jälkeenkin

4/2015 Kirja-arvio 5.11.2015
future_of_music_business.jpg
Steve Gordon: The Future of the Music Business: How to Succeed with the New Digital Technologies (Hal Leonard Books; 4th edition, 2015), 404 s., ISBN 978-1480360655.

Digitaalisuus on muuttanut musiikkialaa voimakkaasti ja muutos jatkuu edelleen. Steve Gordon on viihdeteollisuuteen ja musiikkiin erikoistunut ja alalla pitkään toiminut juristi. Gordon kuvaa teoksessaan The Future of the Music Business Napsteria seuranneen, musiikkialaa kohdanneen digitaalisen murroksen mukanaan tuomia haasteita ja tekijänoikeussääntelyn muutoksia laajasti, ja hänen näkökulmansa aiheen tarkasteluun on amerikkalaisen sopimusjuristin käytännön kokemukset viihdealan sopimuksista.

Haasteiden lisäksi digitaalisuus on tosin tuonut musiikkialalle myös uusia mahdollisuuksia uusien teknologioiden ja jakelukanavien hyödyntämiseen. Gordonin teos kuuluu juristeille ja muille musiikkialalla työskenteleville suunnattuun Music Pro Guides -sarjaan, mikä näkyy aiheiden käsittelynä erityisesti käytännön näkökulmasta, muun muassa alan tyypillisten sopimustyyppien ja -ehtojen läpikäynnin muodossa. Kirja onkin enemmän käytännön opas kuin tieteellinen esitys alaa koskevasta tekijänoikeuslainsäädännöstä.

Musiikkiala on toki ollut perinteisesti kansainvälistä, mutta nykyään yhteistyö ulkomaisten toimijoiden, kuten tuottajien ja vierailevien artistien kanssa lisääntyy. Samoin kuluttajille suunnatut musiikkipalvelut toimivat tyypillisesti useissa maissa. Näin ollen kansainvälisyys myös musiikkialan sopimuskäytännöissä korostuu entisestään. Teos onkin mielenkiintoista luettavaa myös suomalaiselle immateriaalioikeusjuristille kuvaten esimerkiksi amerikkalaisten ja eurooppalaisten lisensointikäytäntöjen eroja ja yhtäläisyyksiä musiikkialalla.

Kirjan verkkosivut: http://futureofthemusicbusiness.com/

Petteri Günther
AA, Senior Associate
Lexia Asianajotoimisto Oy