Monitieteisesti 3D-tulostamisesta

4/2017 Kirja-arvio 18.12.2017
(Kansikuva: Kluwer)
3D Printing, Intellectual Property and Innovation – Insights from Law and Technology -kirja on ensimmäinen 3D-tuotantotekniikan immateriaalioikeuksia, tekniikka ja liiketoimintaa käsittelevä teos. Kirjan artikkelit tarjoavat useita käytännön ratkaisuja alan tärkeimpiin kysymyksiin.

3D Printing, Intellectual Property and Innovation – Insights from Law and Technology -kirjan julkaisutilaisuus järjestettiin Aalto-yliopistossa 22.marraskuuta 2017. Kyseessä on ensimmäinen 3D-tuotantotekniikan immateriaalioikeuksia ja liiketoimintaa käsittelevä teos. Siihen on koottu 16 artikkelia oikeustieteen, tekniikan ja liiketoiminnan asiantuntijoilta, ja useita käytännön ratkaisuja alan tärkeimpiin kysymyksiin. Kirja on julkaisu Tekesin rahoittamasta AdManI-tutkimusprojektista*, jossa olivat mukana Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Hanken.

Tilaisuuden avauspuheenvuorossa Aalto-yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Eero Eloranta nosti esille yhteistyön merkityksen. Yliopistojen tehtävänä on uuden tiedon tuottaminen ja jakaminen, ja kirjojen julkaiseminen on sen toteuttamiseen erinomainen keino.  3D-tulostaminen on hyvin monitieteinen ala, joten tutkimusprojektiin oli tärkeätä saada mukaan edustajia eri tieteenalojen.

Teknologiateollisuuden kasvusta ja uudistumisesta vastaava johtaja Laura Juvonen taustoitti miten yhteiskunta, teollisuus, yritykset ja yliopistot rakentavat tulevaisuutta, ja mikä rooli 3D-tulostamisella siinä on. Elämme suurten mullistusten aikaa, ja tällä hetkellä esimerkiksi Valmet palkkaa enemmän henkilöstöä kuin Nokia huippuaikoinaan. Koneet eivät voi tehdä kaikkea ja ihmisiä tarvitaan edelleen.

3D-tulostamista Juvonen kuvasi eksponentiaalisena ja disruptiivisena teknologina. Hitaasti liikkeelle lähtenyt kasvu on vauhdittunut ja 3D-teknologia tulee muuttamaan koko yhteiskuntaa. Sen ansiosta on mahdollista tehdä tuotteita, joita ei aiemmin pystytty valmistamaan. Ylijäämä materiaaleja voidaan käyttää uudelleen entistä paremmin, jolloin ei tuhlata vähäisiä luonnonvaroja. Seuraava kysymys onkin mitä tapahtuu, kun tekoäly pystyy suunnittelemaan 3D-tulosteita, miten tämän kaiken ympärille rakennetaan liiketoimintaa ja miten ihmiset saadaan omaksumaan uudet teknologiset välineet. Teknologiateollisuus on esimerkiksi rahoittanut 3D Bear-kouluprojektia, jossa lapsille ja nuorille opetetaan 3D-tulostamisen perusteita lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden avulla (VR).

Johtava asiantuntija Matti Säynätjoki Tekesiltä kertoi, että ensimmäisiä 3D-tulostamiseen liittyviä tutkimusprojekteja on rahoitettu jo 1990-luvulla, ja Ruotsissa on myös ollut samankaltaista tutkimusta. AdManI-tutkimusprojektin tavoitteena oli saada holistinen lähestymistapa tähän aihepiiriin tieteidenvälisen yhteistyön kautta. Säynätjoen mielestä tässä on onnistuttu. Tutkimusprojekti on ollut hyvin organisoitu ja menestyksekäs. Selvää on jo nyt, että tulevaisuudessa 3D-tulostaminen vähentää tuotteiden valmistamiseen liittyviä rajoituksia ja pienentää työvoimakustannuksia.

Ennen suurta muutosta on kuitenkin selvitettävä oikeudelliset näkökohdat. Professori Marcus Norrgård Helsingin yliopistosta kävi läpi 3D-tulostamisen liittyviä IPR-kysymyksiä. Keskeinen kysymys 3D-tulostamisessa on CAD-tiedostoilla ja mitä niille tehdään. Kaikki asioita ei voida patentoida, joten huomioon on otettava esimerkiksi kolmiulotteinen tavaramerkki ja mallisuoja.

Marcus Norrgård

 

Uutuuskirjassa esitetään myös kriittisiä näkemyksiä sääntelyä kohtaan. Artikkeleissa tulevat esiin ylisuojaamiseen liittyvät ongelmat, sillä tavoitteena on kuitenkin tasapaino oikeuksien välillä. Kirjaan on saatu mukaan useita tutkijoita eri puolilta maailmaa kokoamaan ajatuksiaan yhteen, joten maiden väliset lainsäädännölliset erot on otettu huomioon.

Norrgårdin näkemys on, että 3D-tulostaminen kohtaa samoja ongelmia kuin musiikkiteollisuus on kokenut jakelun siirryttyä verkkoympäristöön. Kun pahin muutosvaihe on takana, voitaisiin katsoa mitä hyviä käytäntöjä sieltä on saatavissa.

Tutkijatohtori Iñigo Flores Ituarte Aalto-yliopistosta kertoi 3D-tulostamiseen liittyvistä liiketoimintamalleista eli miten teknologialla tehdään rahaa. Aihepiiri synnyttää edelleen enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Asiat riippuvat mitä tapahtuu käyttäjien osalta ja miten palvelut teollistuvat. Fyysisen ja digitaalisen yhdistyminen tuo IP-suojaamiseen monia ulottuvuuksia, mm. liikesalaisuuden piirin kuuluvat asiat. Teollisuuden näkökulmasta 3D-tulostaminen on jo valtavirtaa, mutta siitä on tulossa megatrendi ja tuo mukanaan neljännen teollisen vallankumouksen. Lopullisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.

Tutkimusprojektin ja kirjan kirjoittamisen aikana tuli hyvin esille aihepiirin monimutkaisuus. Ongelmien selvittämiseksi on kuitenkin olemassa tietoa ja tämä kirja on vasta keskustelunavaus.

Soile Manninen

* Additive Manufacturing and Innovation: Technical, Economic, Legal, and Policy Related Aspects of Rising Technologies

 

3D Printing, Intellectual Property and Innovation: Insights from Law and Technology (2017). Edited by Rosa Maria Ballardini, Marcus Norrgård & Jouni Partanen. Kluwer Law International. ISBN 9789041183828, 443 p.