Käytännöllinen tietopaketti yrityksille brändin suojaamisesta

1/2015 Kirja-arvio 1.3.2015
Kansikuva: Edita
Antti Innanen & Jukka Jäske: Brändin suoja. Edita Publishing Oy 2014, s. 272. ISBN: 978-951-37-6397-8.

Lakimiehet Antti Innanen ja Jukka Jäske ovat kirjoittaneet helppolukuisen ja selkeän kirjan brändin suojaamisesta eritoten startup- ja PK-yrittäjille. Innasella on ollut päävastuu kirjan kirjoittamisesta. Jäske on kirjoittanut osat tekijänoikeudesta, mallioikeudesta sekä pelialaa koskevan kappaleen. Tekijät ovat yhdessä kirjoittaneet joitain IPR-strategiaa koskevia lukuja. Kohdeyleisönä ovat yritykset, jotka pyrkivät kasvattamaan omaa brändiään ja luomaan siitä vahvan. Kirjassa fokuksena ovat yrityksen alkuvaiheen IP-oikeuksien suunnittelu, oikean suojamuodon valinta ja toimenpiteet, jotka pitää tunnistaa omien oikeuksien puolustamisessa.

Kirja koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään mm. brändin ja aineettoman omaisuuden perusteet sekä oikean suojamuodon valinta. Hyvänä lisänä tässä luvussa Innanen esittelee yrityksen alkuvaiheen IPR-strategian sekä nimisuunnittelun osana tätä. Nimisuunnittelu eritoten on tärkeä vaihe brändin ja tavaramerkin luomisessa, jota harvoin käsitellään. Toinen osa kirjasta käsittelee tärkeimmät suojamuodot ja oikeuksien rekisteröinnin. Siinä ovat fokuksessa tavaramerkki, verkkotunnukset, tekijänoikeus, mallioikeus, EU:n nimisuoja, patentti ja hyödyllisyysmalli. Kolmas ja mielestäni mielenkiintoisin osa käsittelee strategiaa eli brändin käyttöä, valvontaa sekä strategista hyödyntämistä. Osiossa pureudutaan brändäykseen ja strategiseen linkkiin brändin ja IP-oikeuksien välillä. Mukava lisä tässä osassa on se, kuinka kirjoittajat esittelevät brändistrategian ja tämän yhdistämisen IP-oikeuksiin yrityksen eri toiminnoissa ja eri toimialoittain.

Kirja on käytännönläheisesti ja sujuvasti kirjoitettu. Asiajärjestys on looginen ja teksti suunnattu selvästi kohderyhmälleen. Kirjassa käytetyt esimerkit lukijan on helppo peilata omaan yritykseen. Positiivisen lisän lukukokemukseen tuovat visuaalinen toteutus, värimaailma ja käytetyt case-esimerkit. Suosittelen kirjaa luettavaksi kaikille, joita kiinnostaa miten käsitellään modernilla otteella nykyaikaisen brändin suojaamiseen liittyviä seikkoja.

Taru Kallio-Nyholm