Hyödyllinen teos kaikkien markkinoijien hyllyyn

4/2015 Kirja-arvio 5.11.2015
(Paloranta P.: Markkinoinnin etiikka käytännössä
Paula Paloranta: Markkinoinnin etiikka käytännössä. Talentum 2014, 333 s. ISBN 978-952-14-2233-1.

”Vastuullisen markkinoinnin peruslähtökohtana on, että markkinointi on lain ja hyvän tavan mukaista” toteaa Paula Paloranta teoksensa sivulla 2. Eettisyyttä ja hyvän tavan mukaisuutta arvioidaan eri tilanteissa, eri toimialoilla ja eri kohderyhmille suuntautuvassa markkinoinnissa hieman eri tavoin. Palorannan lähtökohtana on ollut valottaa näitä näkemyksiä.

Kirjan ensimmäisessä luvussa käsitellään markkinoinnin eettisyyttä sekä säännösten että ratkaisukäytännön kautta. Etenkin Mainonnan eettisen neuvoston (MEN) ratkaisujen avulla Paloranta tuo esille hyvän tavan mukaisuutta ja eettisyyttä sekä toiminnan luonteen että markkinoinnin kohderyhmä mukaisesti jaoteltuna.

Paloranta tarkastelee myös markkinoinnin uusia muotoja eli verkkomaailmassa tapahtuvaa markkinointia. Markkinoinnin tunnistettavuus perinteisessä markkinoinnissa ei enää tuota juurikaan vaikeuksia, mutta sosiaalisessa mediassa rajankäynti ei aina ole selvää. Myös tähän yhteyteen Paloranta on koonnut saatavissa olevan ratkaisukäytännön.

Markkinoijan kannalta on erinomaista, että kirjassa on koottuna toimialakohtaiset säännökset, jotka on markkinoinnissa otettava huomioon. En muista, että asiaa olisi muissa markkinointia käsittelevissä teoksissa näin selkeästi tuotu esiin.

Ennen kokoavia havaintoja Paloranta käy läpi markkinoinnin valvontajärjestelmän. Markkinoinnin valvontajärjestelmän mielenkiintoisena piirteenä on, että se perustuu hyvin suurelta osin itsesääntelyyn. Markkinointia viitoittavat ratkaisut ovatkin enimmäkseen itsesääntelyelinten tekemiä.

Kirjan jaottelu on toimiva. Paloranta myös kirjoittaa selkeästi ja kirjaa on miellyttävä lukea. Eettisyys ja hyvä tapa ovat laissa hyvin vaikeasti määriteltävissä tarkasti, ja Palorannan keräämät ratkaisut ovat tulkitsijoille ensi arvoisen tärkeitä. Ratkaisuja ja niihin liittyviä kuvia on kirjassa kiitettävän paljon.

Kirja on hyödyllinen kaikille markkinoinnin parissa työskenteleville. Erityisesti suosittelen, että markkinointia ja mainontaa tekevät toimistot ja henkilöt hankkivat sen kirjahyllyynsä muistuttamaan markkinointiin liittyvän hyvän tavan tulkinnasta.

Marja-Leena Mansala

P.S. Arvio Paula Palorannan edellisestä kirjasta Markkinointioikeus käytännössä (Talentum. Helsinki 2008, 323 s. ISBN 978-952-14-1236-3) löytyy IPRinfo-lehden arkistosta