Antoisaa luettavaa immateriaalioikeuksista

3/2016 Kirja-arvio 14.9.2016
(IPR käytännönläheisesti - Kauppakamari)
Aalto-Setälä, Minna, Sundman, Christoffer, Tuominen, Markku & Uhlbäck, Asta: IPR käytännönläheisesti. Helsingin seudun kauppakamari, 2016.  ISBN 978-952-246-375-3. 308 s.

Keväällä 2016 ilmestynyt Helsingin seudun kauppakamarin julkaisema kirja ”IPR käytännönläheisesti” on tullut tarpeeseen. Kirjoittajina ovat varatuomari Minna Aalto-Setälä, patenttiasiamies Christoffer Sundman, asianajaja Markku Tuominen ja malliasiamies Asta Uhlbäck, kaikki käytännön asiantuntijoita. Kirja on tarkoitettu nimenomaan yritysten käyttöön ja poikkeaa siten esim. Pirkko-Liisa Haarmannin ja Marja-Leena Mansalan oppikirjaksi tarkoitetusta ”Immateriaalioikeuden perusteet”-teoksesta, josta 2. painos ilmestyi 2012.

Kirja jakaantuu kymmeneen lukuun. Siinä käsitellään ensin varsin laajasti tavaramerkkejä (s. 5-72), patentteja ja hyödyllisyysmalleja (s. 73-130), malleja (s. 131-179) ja tekijänoikeuksia sekä lähioikeuksia (s. 181-235). Tämän jälkeen kuvataan lyhyemmin toiminimiä (s. 237-246), verkkotunnuksia (s. 247-264), liikesalaisuuksia (s. 265-275), kansainvälisiä suojajärjestelmiä (s. 277-284), lisensiointia (s. 285-292) sekä lopulta loukkaus- ja valitusprosessia markkinaoikeudessa (s. 293-307).  Tuominen on kirjoittanut luvut tavaramerkeistä, toiminimistä, verkkotunnuksista ja prosesseista markkinaoikeudessa. Sundman vastaa patenttiluvusta, Uhlbäck malleista ja Aalto-Setälä tekijänoikeusluvusta, liikesalaisuuksista ja kansainvälisiä suojajärjestelmiä kuvaavasta luvusta. Lisensointia koskevan luvun ovat kirjoittaneet yhdessä Aalto-Setälä ja Tuominen.

Neljän ensimmäisen pääluvun eli tavaramerkkien, patenttien, mallien ja tekijänoikeuksien osalta on ensin osoitettu, miksi kukin suojamuoto on tärkeä. Sen jälkeen kirjoittajat ovat viitanneet tärkeimpiin oikeuslähteisiin, patentteja lukuun ottamatta, jonka jälkeen he ovat kuvanneet kunkin oikeuden elinkaaren rekisteröinnistä lakkaamiseen saakka. Mukana on runsaasti kuvamateriaalia ja selventäviä kaavioita. Tosin tekijänoikeuksien osalta olisi toivonut, että kuvia olisi ollut vieläkin enemmän rajatapausten selkeyttämiseksi. Tavaramerkkien osalta on myös otettu huomioon hiljattain voimaantullut EU:n tavaramerkkiuudistus.

Sen lisäksi, että on kuvattu tavaramerkkejä, patentteja, malleja ja tekijänoikeuksia varsin seikkaperäisesti ilman yksityiskohtaisia pykäläselostuksia, kirjan vahvin anti on se, että annetaan riittävästi tilaa oikeuksien hallinnoinnin ja hoitamisen sekä hyödyntämisen käytännön kuvaukseen. Uskon, että tämä on kaivattua tietoa nimenomaan yritysten edustajille. Esimerkiksi neuvo tavaramerkkien osalta, jonka mukaan kehotetaan nimittämään päävastuullinen konsernissa sekä laatimaan ohjeet tavaramerkkien hoidosta, on erittäin varteenotettava. Itse olisin valmis menemään jopa niin pitkälle, jos mahdollista, että keskittäisin kaikkien immateriaalioikeuksien omistuksen ja hallinnoinnin konsernin emoyhtiölle ja lisensoisin käyttöoikeudet tytäryhtiöille. Lisäksi niitä koskevaan oikeusprosessiin ei saisi ryhtyä ilman päävastuuhenkilön nimenomaista suostumusta.  Näin on toimittu ja toimitaan monissa kansainvälisissä yrityksissä.

Koska kirjoittajia on useampia, tekstien sujuvuus hieman vaihtelee ja esim. mallioikeuksien osalta viittaukset seuraaviin kappaleisiin tuntuvat turhalta. Nämä ovat luonnollisesti pieniä huomautuksia ja voidaan poistaa seuraavassa painoksessa kuten paikoittain esiintyvät painovirheet (esim. s. 48. jossa yhdessä haetun cooling-off-jakson tulisi olla 2 kk). Seuraavaa painosta ajatellen harkitsisin myös lähdeluettelon ja aakkosellisen asiahakemiston sisällyttämistä vaikkakin sisällysluettelo on varsin yksityiskohtainen.

Ottaen huomioon, että sopimattomasta menettelystä olevan sääntelyn painoarvo näyttää viime aikoina kasvaneen, varsinkin toissijaisena argumenttina markkinaoikeudessa, luku siitä olisi tulevaisuudessa myös paikallaan. Sitä vastoin maantieteellisten alkuperämerkintöjen kuvaaminen ei välttämättä ole niin tarpeellista ajatellen kirjan kohderyhmää.

Näitä pieniä huomautuksia lukuun ottamatta nyt ilmestynyt kirja on antoisaa luettavaa ja immateriaalioikeudet avautuvat erinomaisesti. Suosittelen sitä lämpimästi yrityksissä työskenteleville, mutta myös kaikille niille, myös juristeille, jotka haluavat saada hyvän yleiskuvan näistä yhä tärkeimmiksi käyvistä IPR:stä tänä erikoistumisen aikakautena.

 

Max Oker-Blom
dosentti
Hanken Svenska handelshögskolan