Tavaramerkistä brändiin – tavaramerkkikoulutus tehostuu

(IPRinfo 1/2005)

Tavaramerkit ovat olennainen osa yrityksen liiketoimintaa. Tavaramerkin funktiot ovat jatkuvasti muuttuneet. Yritysten tavaramerkkistrategiaa kehitetään yhä useammin kohti vahvaa brändiä.

Uusien brändien luominen edellyttää sekä luovuutta että juridiikan tuntemusta; tavaramerkkioikeuden lisäksi myös toiminimi-, malli-, verkkotunnus- ja tekijänoikeuden tunteminen ja hyödyntäminen antavat suunnittelulle pohjan.

Brändin suunnittelu, suojaaminen, hallinnointi ja tunnusmerkkien kokonaisstrategia edellyttävät osaavia henkilöitä. Tällä hetkellä kouluttautuminen tapahtuu pääasiassa käytännön työtehtävien yhteydessä Patentti- ja rekisterihallituksessa, yrityksissä, asiamiestoimistoissa sekä asianajotoimistoissa. Systemaattinen tavaramerkkikoulutus puuttuu.

Kattavaa tavaramerkkikoulutusta
IPR University Center pyrkii täyttämään tavaramerkkioikeuteen liittyvän koulutusaukon Tavaramerkistä brändiin -koulutuksella. Koulutus alkaa syyskuussa 2005 ja kestää koko lukuvuoden eli kesäkuuhun 2006. Koulutus tulee koostumaan yhdeksästä seminaarista, jotka pidetään aina perjantaisin ja lauantaisin. Koulutukseen sisältyy myös erilaisia välitehtäviä ja monipuolinen oheislukemisto.

Osanottajat laativat kirjallisen lopputyön, jonka aihe pyritään valitsemaan siten, että se mahdollisimman hyvin palvelee sekä osallistujaa että tämän taustayhteisöä. Koulutuksen kestäessä tehdään lisäksi opetusvierailu Euroopan unionin Sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) OHIMiin, Espanjan Alicanteen.

Immateriaalioikeuksien suojaaminen kuuluu nykypäivän yritysstrategiaan. Vaikka kaikkien suojakeinojen tuntemus on välttämätöntä, jotta yritys pystyy valitsemaan tuotteilleen parhaan mahdollisen suojan ja turvaamaan siihen käytetyn investoinnin tehokkaalla valvonnalla, korostuu tänä päivänä erityisesti tavaramerkkisuoja.

Tavaramerkki on keskeisessä asemassa yrityksen rakentaessa imagoaan ja brändiään. Tavaramerkkeihin kohdistuvan koulutustarjonnan lisääminen parantaa kaikkien alan toimijoiden mahdollisuuksia suojan tehokkaaseen käyttämiseen.

Tavaramerkkiasiamiesrekisteri tulevaisuutta
Tavaramerkistä brändiin -koulutus tulee tarjoamaan erinomaisen mahdollisuuden ammattitaidon syventämiseen ja laajentamiseen. Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama työryhmä esitti vuonna 2004 antamassaan mietinnössä erityisen tavaramerkkiasiamiesrekisterin perustamista. Ainoastaan rekisteriin merkityillä olisi oikeus käyttää tavaramerkkiasiamies-nimikettä. Työryhmä esitti, että rekisteriin merkitseminen edellyttäisi erityisen asiamiestutkinnon läpäisemistä.

Koulutuksen suunnittelussa on otettu huomioon myös mahdolliseen tutkintoon liittyvät vaatimukset. Lisäksi koulutus on pyritty suunnittelemaan siten, että se olisi mahdollista sisällyttää osaksi Helsingin yliopiston ja muidenkin yliopistojen ammatillista lisensiaattitutkintoa.

Koulutuksen suunnittelusta vastaa IPR University Center. Parhaan mahdollisen kokonaisuuden rakentaminen edellyttää luonnollisesti yhteistyötä alan osaajien kanssa. Onneksi osaajia löytyy runsaasti myös instituutin kannatusyhdistyksen IPR University Center Association ry:n jäsenten piiristä.

Edustava johtoryhmä
Koulutuksen tueksi ja taustavoimaksi on perustettu johtoryhmä. Sen kokoonpanoa mietittäessä pyrittiin siihen, että mukaan saadaan kaikki tahot rekisteriviranomaisesta mainosmaailmaan. Johtoryhmän kokoaminen osoittautui yllättävänkin helpoksi – ilmeisesti pitkäjänteisen koulutuksen tarve on tiedostettu kaikilla tahoilla.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii IPR University Centerin johtaja, professori Niklas Bruun. Johtoryhmän jäseninä ovat johtaja Max Oker-Blom, Oy Karl Fazer Ab ja ECTAn presidentti (European Communities Trade Mark Association), Ilkka Rahnasto, Vice President, IPR, Nokia Oyj ja IPR University Center Association ry:n hallituksen puheenjohtaja, tavaramerkkiasiamies Jukka Kivitie, Leitzinger Oy ja Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n puheenjohtaja, asianajaja Bernt Juthström, Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy ja Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan jäsen, linjanjohtaja Eija Nuorlahti-Solarmo, patentti- ja rekisterihallitus sekä toimitusjohtaja Kai Seikku, Hasan & Partners Oy.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center