Vuoden Professori Niklas Bruun: ”Tästä on hyvä jatkaa”

(IPRinfo 1/2006)

Professoriliitto valitsi IPR University Centerin johtajan Niklas Bruunin vuoden 2005 professoriksi. Bruun on ensimmäinen oikeustieteen edustaja, jolle tämä arvostettu nimitys on myönnetty. Aikaisemmista vuoden professoreista löytyy mm. assyriologian, musiikkitieteen, fysiikan ja kehitysbiologian eturivin tutkijoita. Yhteistä heille on tieteenalasta riippumatta ollut laaja-alaisuus ja kansainvälisten suhteiden aktiivinen kehittäminen.

Kunnianosoitus myönnetään tieteellisesti erittäin ansioituneelle professorille, ja sillä halutaan korostaa tutkimuksen ja korkeimman opetuksen tärkeyttä koko yhteiskunnan kannalta. Bruun painottaakin, että hänen nimityksensä on merkittävä tunnustus koko sille työlle, jota hän yhdessä useiden muiden kanssa on tehnyt IPR University Centerin käynnistämiseksi ja immateriaalioikeuden tutkimus- ja opetustoiminnan kehittämiseksi.

Työ on pitkäjännitteistä, eikä tuloksia synny hetkessä. Bruun arvioi kuitenkin, että ala nyt on nostettu siitä aallonpohjasta, johon se oli vajonnut 1990-luvulla.

Kaikissa jäsenyliopistoissa alan tutkimus on selvästi elpynyt. Eri yliopistojen tutkimushankkeista ja valmistuneista väitöskirjoista kerrotaan tarkemmin tämän vuoden IPRinfo-lehden numeroissa. Tänä keväänä väittelee kaksi Bruunin ohjaamaa tutkijaa: Pirjo Kontkanen (Tekijänoikeudet yliopistotutkimuksessa ja opetuksessa) ja Mikko Huuskonen (Copyright, mass use and exclusivity).

Syksyllä odottaa uusi virka
Suurempi käytännön muutos Bruunia odottaa kesällä: hänet on nimitetty Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan yksityisoikeuden professorin virkaan, johon hän siirtyy syyslukukauden alusta 2006 Hankenilta.

– Kun IPR University Center siirtyi hallinnollisesti Helsingin yliopiston alaisuuteen, on luontevaa, että käytän hyväksi minulle tarjottua mahdollisuutta siirtyä yliopiston palvelukseen, sanoo Bruun.

– Helsingin yliopisto on myös alusta asti ollut instituutin vankin tukija. Esimerkiksi hallintojohtaja Kari Suokko vaikutti aikanaan merkittävästi siihen, että yliopistojäsenten välillä löydettiin rahoitusmalli, jonka kaikki saattoivat hyväksyä.

Bruun korostaa kuitenkin, että hänen yhteistyönsä Hankenin kanssa ei suinkaan pääty. Hanken on IPR University Centerin jäsenyliopisto, ja se on määritellyt IPR-alan yhdeksi painopistealueekseen. Tältä osin Bruun kantaa jatkossakin tieteellisen johtamis- ja kehittämisvastuun Hankenilla. Erityisen merkittävänä hän pitää Hankenin opetusministeriölle tekemää esitystä erillisen englanninkielisen ”Intellectual Property Law” -nimisen maisteriohjelman käynnistämiseksi.

– Tästä on hyvä jatkaa, sanoo Bruun ja toistaa mottonsa: ”Teknologian kehityksen kärjessä olevan maan on oltava kärjessä myös IPR-osaamisessa”. Tähän koko meidän työmme myös IPR University Centerissä tähtää.

Päivi Helander
Informaatikko
IPR University Center