Vaihtoehto hallinnoinnille?

(IPRinfo 1/2003)

Useat Internetin käyttäjät haluavat jakaa teoksia vapaammin kuin mihin teollisuudessa on totuttu. Suojattujen teosten lisensointi verkossa on monimutkaista, ja sen hoitavat pääosin muut kuin tekijät itse.

Tekijänoikeuden yksinoikeusmalli ja digitaalisten markkinoiden rajoitukset ovat johtaneet digitaalisten teosten laillisten jakelukanavien puutteeseen. Sisällöntuottajilla on ollut vaikeuksia sähköisessä teosten levittämisen kaupallistamisessa.
Vastikkeen keräämistä ja oikeuksien hallintaa varten kehitetyt järjestelmät eivät ole saaneet hyväksyntää kuluttajilta kalleutensa ja oikeuksia rajoittavien ominaisuuksiensa vuoksi. Samalla kuluttajat ovat siirtyneet vertaisverkkoihin (p2p, peer-to-peer), joissa leviää koko ajan suurempi määrä laittomasti kopioitua materiaalia.

Useat Internetin käyttäjät haluavat jakaa teoksia vapaammin kuin mihin teollisuudessa on totuttu. Suojattujen teosten lisensointi verkossa on varsin monimutkaista ja sen hoitavat pääosin muut kuin tekijät itse. Tähän asti ei ole ollut löydettävissä toimivaa vaihtoehtoa tekijänoikeusjärjestelmälle, joka varaa tekijälle ”kaikki oikeudet”.

Tekijälle olisi helppoa, mutta harkitsematonta päästää teos ns. public domainiin luopumalla tekijänoikeudesta kokonaan. Tekijöiden on sitä vastoin vaikea luopua osasta niistä oikeuksista, jotka tekijänoikeuslaki suo.

Ohjelmistoteollisuus on ollut piristävä poikkeus tuottaessaan avoimen lähdekoodin tietokoneohjelmia. Vapaiden, osan yksinoikeuksista luovuttavien lisenssien tarve on ilmeinen myös ohjelmistoteollisuuden ulkopuolella.

Oikeuksien kuvausten liittäminen teoksiin harvinaista

Käyttäjien on vaikea saada tietoa laillisesti kopioitavista ja uudelleen käytettävistä teoksista. Oikeuksien kuvausten liittäminen teoksiin on yhä erittäin harvinaista. Kuluttajat jättävät tyypillisesti monimutkaiset lisenssiehdot lukematta.

Korkein oikeus on suhtautunut kriittisesti erilaisiin click wrap -sopimuksiin. Lisenssisopimusten kryptisyys on johtanut tilanteeseen, jossa kitka estää teosten liikkuvuuden. Suunnaton määrä voimavaroja uhrataan uudelleen luomiseen, vaikka voitaisiin uudelleen kierrättää.

Levy-yhtiöiden ovia kolkuttelee joukko lupaavia artisteja, jotka vaikka maksaisivat saadakseen levynsä kuultaville. Samaan aikaan halukkaita musiikin kuulijoita ja käyttäjiä on Internetissä miljoonia. Multimedian luojilla on täysi työ varoa tallaamasta jo olemassa olevien teosten oikeudenhaltijoiden varpaille. Musiikki ei ole ainoa teoslaji, jota ongelma vaivaa. Satunnaisten tarvitsijoiden ja jakamiseen halukkaiden tekijöiden yhteen tuominen on koko sisällöntuotannon haaste.

Tekijöille ja oikeudenhaltijoille suunnattu palvelu

Creative Commons on tekijöille ja oikeudenhaltijoille suunnattu vastikkeeton palvelu, joka auttaa heitä ilmaisemaan ehdot, joilla kuka tahansa saa käyttää heidän digitaalisia teoksiaan.

Hanke luo Internetiin palvelun, jolla oikeudenhaltijat pystyvät itse liittämään teoksiinsa kuvauksen siihen liittyvistä oikeuksista sekä lisenssin. Samalla oikeudenhaltijat luopuvat Creative Commons -lisensseillä joukosta oikeuksia, jotka tekijänoikeus antaisi. Järjestelmä tarjoaa avun sekä tekijänoikeuden haltijoiden että teosten käyttäjien oikeuksiin liittyvään epävarmuuteen.

Creative Commons on siis lisenssijärjestelmä, joka mahdollistaa tekijöille yksinkertaisen tavan määrätä teosten käyttämisestä erityisesti sähköisessä ympäristössä. Järjestelmään kuuluu myös joukko ”apulisenssejä”, jotka ovat yksinkertaisia logoja (ks. esim. http://creativecommons.org/learn/licenses/) käyttäjien ja tekijöiden käyttökynnyksen madaltamiseksi. Lisensseissä määritellyt oikeudet siirretään myös tietokoneen ymmärtämään muotoon ja liitetään kiinteäksi osaksi teosta.

Creative Commons palvelee tekijöitä ja teosten käyttäjiä. Järjestelmä madaltaa markkinoille tulemisen kynnystä ja synnyttää tervettä kilpailua. Samalla laajenee tekijöiden mahdollisuus määrätä teoksiensa Internet-levityksestä. Creative Commons luo piraattimarkkinoille laillisen vaihtoehdon, jossa teosten jakelu toteutetaan oikeudenhaltijoiden toiveiden mukaisesti.

HIIT
Tietotekniikan tutkimuslaitos HIITissä on vireillä useita Tekes-ohjelmia yhteistoiminnassa merkittävimpien suomalaisten toimijoiden kanssa ja kosketuksissa kansainväliseen tutkimukseen. Vuonna 2002 aloitti toimintansa digitaalisen talouden erikoisryhmä, joka selvittää jo vireillä olevien tutkimusten tavoin digitaaliseen talouteen vaikuttavia prosesseja ja mekanismeja mallintamalla olemassa olevia ja kehittämällä uusia oikeudellisia, taloudellisia ja teknisiä konsepteja. Creative Commons Finland on osahanke, jossa luodaan digitaalisiin markkinoihin vaikuttava järjestelmä. Tarkoituksena on konkretisoida ja demonstroida uusia sisällön jakamis- ja kehittämismalleja ja tutkia järjestelmän vaikutuksia digitaalisen sisällön tuotantoon ja kauppaan.

Herkko Hietanen
Tutkimusapulainen
HIIT (Helsinki Institute of Information Technology)

Linkkejä:

http://www.hiit.fi/

http://www.creativecommons.org/

http://ocw.mit.edu/index.html