Uudistettu tiiliskivi tavaramerkeistä

(IPRinfo 1/2009)

Arvosteltu teos: Christopher Morcom, Ashley Roughton, Simon Malynicz: The Modern Law of Trade Marks. 3rd edition. LexisNexis Butterworths 2008, p. cxv + 1767, ISBN 978 1 40572 755 6

Tiiliskivi on entisestään paisunut. Vuonna 2006 ilmestyneeseen toiseen painokseen verrattuna varsinainen tekstiosio on kasvanut melkein 150 sivua.

Näinkin nopea uudistuminen johtuu pääosin oikeuskäytännön, ennen kaikkea Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EYT) ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (EOT) oikeuskäytännön lisääntymisestä. Kirjoittajat itsekin toteavat, että mittavia lainsäädäntöuudistuksia ei ole edellisen painoksen jälkeen tehty.

Kansallisten tuomioistuinten tekemien ennakkoratkaisupyyntöjen avulla EYT on antanut muutamien vuosien aikana useita ratkaisuja, joiden avulla harmonisointi lisääntyy. EOT:n ratkaisut puolestaan luovat entistä yhtenäisemmät suuntaviivat yhteisön tavaramerkkiasetuksen tulkinnalle.

Kirjoitin arvion kirjan toisesta painoksesta IPRinfo-lehden numeroon 1/2006. Edelleen voi todeta, että kirja toimii englantilaisesta lähtökohdastaan huolimatta oppaana myös suomalaisille käytännön tavaramerkkiasiamiehille ja -asianajajille.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center