Tutkimusartikkeleita IPR:n ja kilpailuoikeuden suhteesta

(IPRinfo 1/2009)

Arvosteltu teos: Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law
Josef Drexl (toim.), Edward Elgar, 2008. xix, 490 s. ISBN 978-1-84542-047-5

Kirja koostuu 18 artikkelista, jotka ovat syntyneet Münchenissä toimivan immateriaali-, kilpailu- ja vero-oikeuden Max Planck -instituutin tutkimusprojektin tuloksena. Kirjoittajakunta ei kuitenkaan rajoitu instituutin tutkijoihin, vaan myös muita eurooppalaisia, pohjoisamerikkalaisia ja japanilaisia kirjoittajia on edustettuna.

Pääpaino on immateriaalioikeuksiin liittyvissä kilpailuoikeuden ongelmissa, mutta myös immateriaalioikeuslainsäädännön kilpailukysymyksiä ja valtioiden väliseen kauppaan liittyviä aiheita käsitellään kahdessa viimeisessä osassa.

Kirjan ensimmäinen osa keskittyy kilpailuoikeuden ja immateriaalioikeuden yhteensovittamisen yleisiin ja teoreettisiin kysymyksiin, sisältäen mm. Olav Kolstadin ja Josef Drexlin kirjoitukset EY:n kilpailuoikeuden arviointikehikon soveltamisesta immateriaalioikeuksiin.

Kolme seuraavaa osaa käsittelevät kilpailuoikeuden soveltamista erilaisiin sopimusjärjestelyihin, yksipuolisiin menettelytapoihin ja yrityskauppoihin. Esimerkiksi Steve Anderman käsittelee teknologiansiirtosopimuksia, Hans Ullrich patenttipooleja, Mark Patterson field-of-use-lisensointiehtoja ja Beatriz Conde Gallego lisensoinnista kieltäytymistä.

Nämä ja muut artikkelit ovat jostakin erityiskysymyksestä kiinnostuneelle hyvä syy hankkia kirja, vaikkakin osa teksteistä saattaa olla ajatuksiltaan tuttuja kirjoittajien muista, lähinnä tosin saksankielisistä, julkaisuista.

Kirjan nimestä (‘Research Handbook’) voisi luulla, että kirjoitukset olisivat kokoavia yleisesityksiä käsiteltävistä teemoista, mutta suuri osa artikkeleista on uusia tutkimuksia. Kuitenkin myös tällaisista artikkeleista ja kirjasta kokonaisuudessaan, erityisesti sen muutamasta käsikirjamaisesta artikkelista, saa erinomaisen kuvan kunkin aihepiirin olennaisesta lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä ja tutkimuksesta, erityisesti EY:n ja Saksan osalta.

Kirjassa on myös asiahakemisto, jonka avulla yksittäisistä artikkeleista löytyvät helposti olennaiset kohdat. Kirja soveltuu siten nimensä mukaisesti erinomaisesti tutkimuksen lähtökohdaksi. Systemaattisempaa tai lainopillisempaa yleisesitystä kaipaavien voi olla hyödyllistä lisäksi tutustua äskettäin julkaistuihin samaa aihepiiriä käsitteleviin raportteihin ja kirjoihin.
Kirja on hyödyllinen lähde myös pidemmälle edenneille opiskelijoille ja joidenkin artikkelien osalta myös käytännön tarpeisiin.

Juha Vesala
Tutkija, Helsingin yliopisto