Tullin vastuut uusjakoon – Organisaatiomuutos jakoi IPR-vastuuta tullipiireille.

(IPRinfo 1/2010)

Tullihallinnon organisaatiouudistus suunniteltiin yhdessä oikeudenhaltijoiden edustajien kanssa. Molemmat osapuolet pitävät lopputulosta onnistuneena.

Kun tullin haaviin jää teollisoikeuksia loukkaavaksi epäiltyä tavaraa, oikeudenhaltijalle tai sen edustajalle lähetetään asiasta ilmoitus. Heillä on sen jälkeen kymmenen työpäivää aikaa ryhtyä toimenpiteisiin. Niin sanotuissa ex officio -tapauksissa, eli kun yleistullivalvontapäätöstä ei ole voimassa, on toimittava kolmen työpäivän kuluessa.

Oikeudenhaltija voi kerran anoa kymmenen työpäivää lisäaikaa selvittääkseen, ovatko pysäytetyt tuotteet sen oikeuksia loukkaavia. Se voi sopia tuotteiden hävittämisestä tai harkita rikostutkintapyynnön tekemistä tullille sekä sitä, viekö se IPR-loukkausasian käräjille.

Aiemmin Tullihallitus hoiti tuoteväärennösasiat keskitetysti. Oikeudenhaltijat toimittivat sekä tullivalvontahakemukset että määräajan pidennyspyynnöt Tullihallitukseen Helsinkiin. Vuoden 2009 huhtikuussa käytäntö muuttui.
– Nyt kullakin viidellä tullipiirillä on oma IPR-vastuuhenkilö, joka huolehtii määräaikojen pidennyksistä, ylitarkastaja Lasse Ryyttäri kertoo.

Uusia tehtäviä tullipiireille
Tätä nykyä merkinhaltijan on lähetettävä määräaikojen pidennyspyynnöt Helsinkiin, Lappeenrantaan, Turkuun, Tornioon tai Maarianhaminaan sen mukaan, mistä tullipiiristä tuotemerkkiä loukkaavaa tavaraa on löytynyt. Tullivalvontahakemukset käsitellään edelleen Tullihallituksessa ja rikostutkintapyynnöt tullipiirien rikostutkintayksiköissä.

Vuoden kokemus organisaatiomuutoksesta ja vastuun jakamisesta on myönteinen. Lasse Ryyttärin mukaan se on keventänyt ja helpottanut IPR-tapausten käsittelyä niin kuin suunniteltiinkin. Ryyttäri pyörittää ja valvoo toimintaa sekä vastaa henkilöstön kouluttamisesta.

Merkinhaltijoiden asiamiehet eli tavaramerkkitoimistot ja asianajotoimistot sekä Suomen Anti-piratismiyhdistys pitävät päämajaansa Helsingissä. Alueellistaminen ei Ryyttärin mukaan ole vaikeuttanut IPR-asioiden käsittelyä. Asiamiehetkin ovat olleet tyytyväisiä, kun yhteistyö tullipiirien kanssa on tiivistynyt.

– Oikeudenhaltijan asema on parantunut, kun yksi lenkki on jäänyt ketjusta pois, Ryyttäri sanoo.

Samaa mieltä on Lappeenrannassa toimiva itäisen tullipiirin IPR-vastaava Timo Taipale. Asioita hoidetaan sähköisesti kuten ennenkin. Uudet asiat ja tehtävät on pitänyt vuoden aikana opetella, mutta Taipaleen mukaan ne sujuvat hienosti.

Käytännön työ eli tullitarkastukset toimipaikoilla eivät ole muuttuneet.

– Pysäytyksiä tehdään kuten ennenkin, raportointi- ja koordinointivastuu vain siirtyi minulle, Taipale toteaa.

Yhteinen ongelma tullille ja asianosaisille
Anti-piratismiyhdistys ry:n hallituksen jäsen, Asianajotoimisto Juridian asianajaja Hanna-Maija Elo pitää myönteisenä sitä, että töitä ja vastuita on jaettu tullipiireittäin. Uudet aluevastuuhenkilöt saavat häneltä tunnustusta. Muuttuneet käytännöt ja asiat on tullipiireissä sisäistetty hyvin.

IPR-vastuiden alueellistaminen onnistui, koska se suunniteltiin hyvin. Tullin väki istui merkinhaltijoiden kanssa alas pohtimaan, miten asioita ryhdytään uudessa tilanteessa hoitamaan.

– On poikkeuksellista, että viranomainen tekee näin paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Meillä on yhteinen ongelma ja yhdessä sitä ratkomme, Lasse Ryyttäri sanoo.

Hanna-Maija Elon mukaan Anti-piratismiyhdistys ja oikeudenhaltijoiden asiamiehet pyrkivät auttamaan tullia ja päinvastoin. Hän kehuu yhteistyötä tullin kanssa toimivaksi. Myös oikeudenhaltijoiden asiamiesten on pitänyt oppia uusia käytäntöjä.

– Heidän on oltava huolellisia, että määräajat ja pyynnöt menevät oikein, Hanna-Maija Elo sanoo.

Systeemi voisi hänen mielestään olla vielä selkeämpi. Esimerkiksi tutkintapyynnöt voisi osoittaa myös aluevastuuhenkilölle, joka voisi huolehtia ne edelleen piirinsä rikostutkintayksikölle.

Tulli pysäyttää piraatit rajalla
Tullin takavarikot perustuvat EU:n tuoteväärennösasetukseen vuodelta 2003. Se koskee tavaramerkkejä, mallioikeuksia, tekijänoikeuksia ja patentteja loukkaavien tuotteiden pysäyttämistä.

Kansallinen tekijänoikeuslaki kieltää musiikki- ja elokuvatallenteiden tuonnin, mutta EU-asetus sallii turistin tuoda omaan käyttöönsä esimerkiksi feikkimerkkilaukun. Tulli syynää isompia eriä ja kaupallista tuontia.

Tuoteväärennösasetus tähtää EU:n laajuisesti voimassa olevien ja vuosittain uusittavien tullivalvontahakemusten yleistymiseen. EU-maita kannustetaan myös yksinkertaisempiin hävittämismenettelyihin, joilla tuoteväärennöksiä voidaan tuhota ilman oikeudenkäyntiä tai tavaranhaltijan suostumusta.

Lasse Ryyttäri kertoo, että kansallisen tullilain kokonaisuudistuksen myötä tullille suodaan oikeus hävittää sen haltuun ottamia tavaroita yksinkertaistetussa menettelyssä.

– Ilman asianomistajan eli merkinhaltijan lupaa tuotteita ei tuhota. Sen on maksettava erien hävittäminen.

Yksinkertaisemmille menettelyille on tilausta. Organisaatiomuutosten myötä väki tullissa on vähentynyt. Toimintaa joudutaan priorisoimaan ja miettimään, miten immateriaalioikeusasioihin voitaisiin satsata enemmän yhä vähenevillä henkilöstöllä, Lasse Ryyttäri kertoo.

– Joudumme keskittymään yhteiskunnalle ja terveydelle vaarallisten väärennösten, kuten piraattilääkkeiden ja auton varaosien, pysäyttämiseen rajalle.

 Marjo Mikola

Hakemusten oikea osoite pysäytystapauksissa

Tullivalvontahakemukset
Tullihallitukseen, uusittava vuosittain (ex officio -pysäytyksissä tiedoksi aluevastuuhenkilölle ja erän pysäyttäneelle tullitoimipaikalle)

Määräaikojen pidennyspyynnöt
tullipiirien nimetyille aluevastuuhenkilöille ja tiedoksi pysäyttäneelle tullitoimipaikalle

Tutkintapyynnöt
tullipiirien rikostutkintaosastoille ja tiedoksi tullipiirien aluevastuuhenkilöille sekä erän pysäyttäneelle tullitoimipaikalle
(Lähde: Hanna-Maija Elo)

Tullin asiakaslehden Tulliviestin numerossa 1/2010 sivutaan kolmessa kohdin Tullin IPR-työtä: Faktaa piraattituonnista (s.3), Erkki Virtasen kolumnissa (s.17 ) ja artikkelissa ”Sisämarkkinoiden piratismi kuriin – Hanna-Kaisa Mikkonen on Suomen edustaja IPR-Observatoryssa” (s. 29):
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/tulliviesti/tulliviesti_arkisto/liitteet/tulliviesti_2010_1.pdf