Tiivis esitys patenttioikeudesta

(IPRinfo 2/2007)

Arvosteltu teos: Bengt Domeij: Patenträtt. Svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och företagshemligheter. Iustus förlag, Uppsala, 2007. 173 s. ISBN 978-91-7678-654-3.

Patenttioikeuden mahduttaminen vajaaseen 200 sivuun on melkoinen saavutus. Bengt Domeijn tavoitteena on esipuheen mukaan ollut tarjota opiskelijoille ja käytännön toimijoille sekä kaikille muillekin kiinnostuneille perusteet niiden ongelmien ratkaisemiseksi, joita patenttioikeudessa on.

Kirja antaakin hyvän lähtökohdan patenttioikeuteen perehtyville. Selkeästi kirjoitettu teos kattaa koko patenttioikeuden, myös oikeuksien siirron, kilpailuoikeuden ja yrityssalaisuudet. Lähtökohtatavoitteen mukaisesti kaikesta on vähän, mutta käytännön ongelmien ratkaisu tosipaikan tullen edellyttää syvempien tietojen hankkimista.

Teoksen pääsisältö koskee patenttihakemusta, patentoinnin edellytyksiä sekä patenttivaatimusten tulkintaa. Asiat tekee ymmärrettävämmäksi mukaan otettu runsas oikeustapausaineisto, joka kattaa ruotsalaisten ratkaisujen lisäksi myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja EPOn ratkaisut. Ekvivalenssiopin käsittelyyn Domeij käyttää lähes 10 sivua, mikä hyvin kuvastaa asian merkitystä.

Pohjoismaiset patenttilait ovat edelleen sisällöltään yhteneväiset, ja Euroopan patenttisopimuksen (EPC) harmonisoiva vaikutus on yleiseurooppalainen. Tämä lisää Domeijn kirjan käytettävyyttä perusoppikirjana kaikissa ruotsin kieltä osaavissa maissa.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center