Tiesitkö että…

(IPRinfo 5/2009)

…muotoilija Ritva-Liisa Pohjalainen vihitään kauppatieteiden kunniatohtoriksi Kuopion yliopistossa kesäkuussa 2010? Tämän korkean huomionosoituksen perusteluina todetaan hänen yhdistäneen luovan taiteellisen työn valmistettavuuteen ja liiketoimintaan. Pohjalainen on saanut urallaan useita tunnustuksia.

Omaleimaiset korut ja juhlapuvut ovat nostaneet hänet Suomen arvostetuimpien suunnittelijoiden joukkoon. Yhteistyö teollisuuden kanssa on tuonut myös kaupallista menestystä. Pohjalainen on työskennellyt muotisuunnittelijana tunnetuimmissa suomalaisissa vaateteollisuusyrityksissä, ja L-Fashion Groupin Ril´s -tuotemerkki kantaa hänen nimeään. Pohjalainen on tehnyt myös lasitöitä, joissa hän sanoo yrittävänsä ”aina löytää niin vahvan oman otteen kokonaisuuksiin, että se tunnistetaan”. Mallisuojan haku ei siksi ole tuntunut tarpeelliselta. ”Kopioijat tulevat aina perästä”, arvioi tuleva kunniatohtori.

…VTT:n ja Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan akateemisen tutkimuksen kaupallistamisen vaikeudet liittyvät tutkimuksen, yritysten ja julkisen sektorin toiminnan erilaisiin tavoitteisiin? Tutkimus ”Välittäjäorganisaatiot tutkimuslähtöisen yritystoiminnan edistäjinä” julkaistiin syksyllä 2009. Sen mukaan tutkijat eivät tunne markkinoiden tarpeita ja toimintaa, yritykset eivät ole kiinnostuneita pitkää kaupallistamisprosessia vaativista tutkimustuloksista ja julkinen tuki on puutteellista. Välittäjäorganisaatioita ovat muun muassa teknologiakeskukset, kehittämisyhtiöt, hautomot ja erilaiset ohjelmat. Näiltä toivotaan tukea liiketoiminnan kehittämiseksi ja jatkuvuuden turvaamiseksi.

Julkaisussa annetaan myös selkeitä toimenpide-ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. Tutkimuksen kaupallistamisen hallintaa tulisi selkeyttää ja ministeriöiden, yliopistojen, Tekesin, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyötä tiivistää.

Välittäjäorganisaatioiden tulisi paremmin olla selvillä asiakaskuntansa tarpeista ja huolehtia omien henkilöstöresurssiensa osaamisesta. Tutkimusraportti on vain verkossa:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2501.pdf

.. että Britanniassa on jo ehdotettu toimenpiteitä, kun opetusministeriön tekijänoikeustoimikunta vasta keskustelee samoista aiheista? Tekijänoikeusfoorumissa 14.10.2009 kuultiin, että toimikunta keskittyy erityisesti sopimuksia (TekijäL 3 luku) koskeviin uudistusehdotuksiin. Intellectual Property Officen lokakuun lopussa julkaisema raportti esittää myös selkeitä toimia yksityisen käytön helpottamiseksi mm. kollektiivilisensointia tehostamalla. Raportissa selvitetään käsitteitä, kuvataan tekijänoikeuskentän toimijat ja esitetään tekijänoikeuden rooli kansantaloudessa.

Tarkemmin sopimusten ja tekijänoikeuden suhdetta tulee käsittelemään marraskuussa ilmestyvä SABIPin (Strategic Advisory Board for Intellectual Property) raportti. Nyt ilmestynyt raportti on nimeltään A Copyright Strategy for the Digital Age.

Lisäys 18.1.2010.
SABIPin raportti ”Changing Attitudes & Behaviours in the ’Non-Internet’ Digital World and their Implications for Intellectual Property” julkaistiin 15.1.2010. Sitä koskeva lehdistötiedote ja raportti pdf-muodossa ovat saatavana SABIPin kotisivulla:
http://www.sabip.org.uk/home/press/press-release/press-release-20100115.htm

…musiikin tekijät (säveltäjät, sanoittajat, sovittajat) voivat kesästä 2009 alkaen markkinoida ja myydä teoksiaan verkossa aiempaa vapaammin, vaikka olisivat Teoston jäseniä? Aiemmin he saivat itse julkaista teoksiaan verkossa vain omilla kotisivuillaan. Lupa maksutta tarjottavaan musiikkiin on nyt laajennettu myös tekijän oman yhtyeen kotisivuille ja yhteisöpalveluiden profiilisivuille, joilta voi luoda linkkejä kauppapaikkoihin. Verkkojulkaiseminen edellyttää kaikkien tekijöiden suostumusta. Teosten kaupallista käyttöä hallinnoi edelleen Teosto.

Myös EU:ssa on todettu, että monet kuluttajat haluavat musiikkinsa verkon kautta. Kilpailukomissaari Noes kutsui koolle musiikin verkkokauppiaiden ja tekijänoikeusjärjestöjen edustajia. 19.10.2009 annetussa julkilausumassa ne sitoutuivat edistämään musiikin verkkolevityksen lisensoinnin ja parempaa kollektiivisen hallinnointia.