Tiesitkö että…

…Johnny Deppin dubbaaminen Pirates of the Carribean -elokuvassa ei ole taiteellisesti niin merkityksellistä, että ääninäyttelijällä olisi oikeus saada palkkiotaan kohtuullistettua suhteessa elokuvan taloudelliseen menestykseen?

Saksalaisessa tuomioistuimessa on ollut käsiteltävänä juttu, jossa Deppin hahmolle äänensä antanut saksalaisnäyttelijä Marcus Orff on vaatinut alkuperäisen palkkionsa, noin 18 000 euroa, lisäksi 180 000 euroa elokuvan menestyksen ja hänen palkkionsa epäsuhtaisuuden poistamiseksi, koska kyseinen elokuva on tuottanut Saksassa hyvin.

Tuomioistuin totesi, että vaikka Saksan tekijänoikeuslainsäädäntö mahdollistaa tietyissä tilanteissa esittäjän palkkion korottamisen suhteessa elokuvan menestykseen, se ei tule kyseeseen vain avustavan roolin osalta, josta tässä tapauksessa katsottiin olevan kyse. Arvioidessaan Orffin suorituksen merkityksellisyyttä tuomioistuin totesi, että myös pääosan esittäjän, eli Johnny Deppin osuus on verraten pieni, koska elokuva koostuu lähinnä teknisistä efekteistä ja lukuisista sivuosarooleista.

http://ipkitten.blogspot.com/2011/08/court-as-film-critic-no-fairness.html
Berliner Kammergericht, 24 U 2/10 of 29 June 2011

… Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Luova Suomi -hanke järjestivät Kulttuurin Kaukametsä -tapahtuman elokuussa 2011 Kajaanissa.

Seminaarin teema oli ”Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana”. Tapahtuma keräsi yhteen useita eri alojen asiantuntijoita etsimään ratkaisuja alueellisen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Luovan talouden ja innovaatiopolitiikan kehittäminen oli yksi seminaarin painopisteistä.

Tapahtuman avannut OKM:n ylijohtaja Riitta Kaivosoja korosti luovien alojen merkitystä avauspuheessaan sanomalla, että luovien alojen kaupankäynti on ollut finanssikriisistä huolimatta kasvussa, vaikka maailmankaupan kokonaiskäyrä on osoittanut alaviistoon. Kaivosojan mukaan aineettomien pääomien merkitys kasvaa, ja luovan talouden kasvu on osa elinkeinorakenteen murrosta.

Aineettomien oikeuksien vaikutus talouteen on havaittu Suomessa ja laajemminkin Euroopan unionin tasolla: IPR-kehitystavoitteet on kirjattu hallitusohjelmaan, jossa korostetaan luovien alojen merkitystä kulttuuri-, elinkeino-, työllisyys- ja innovaatiopolitiikassa. Hallitusohjelman IPR-tavoitteet perustuvat pitkälti valtioneuvoston vuonna 2009 antamaan periaatepäätökseen aineettomien oikeuksien strategiasta.

Aineettomien oikeuksien hallinnointi sai kehykset myös EU:ssa, kun komissio julkaisi toukokuussa laajan IPR-strategian: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0287:FIN:FI:PDF

…Kanadassa julkaistiin maksullinen Galaxie Mobile -musiikkipalvelu, joka toimii ilman mainoksia ja tarjoaa erilaisia musiikkikanavia asiakkaidensa käyttöön. Spotifyn ja Pandoran kaltaiset digitaaliset musiikkipalvelut ovat suurilta osin jättäytyneet Kanadan markkinoiden ulkopuolelle korkeiden lisenssimaksujen ja monimutkaisen sääntelyn takia.

Hankkeen taustalla on oikeudenomistajien yhteistyöjärjestöjen solmima yhteinen lisenssisopimus, joka edustaa yli 1 500:aa suurinta ja riippumatonta levy-yhtiötä. Hankkeen toivotaan näyttävän esimerkkiä alan toimijoille ja avaavan ovia uusien digitaalisten palveluiden toteuttamiselle.

-Kanadan markkinoille haluaville digitaalisen musiikin palveluille on valtava etu voida neuvotella yhden tai kahden organisaation kanssa yli 1 500 oikeudenomistajan sijaan, AVLAn toimitusjohtaja Victoria Shepherd sanoo Music Canadan uutissivuilla.

http://musiccanada.com/news/

http://www.cbc.ca/news/technology/story/2011/08/16/technology-galaxie-music-streaming-mobile.html