Tiesitkö, että…

(IPRinfo 1/2010)

… myös kuvien ja musiikin tekijät alkavat saada korvausta teostensa lainaamisesta? Perustana on tekijänoikeuslaki, ja korvauksen maksaa opetusministeriö yleisten kirjastojen lainaustilastojen nojalla. Lainauskorvausta voi hakea aluksi vuosilta 2007 ja 2008.
Lainauskorvausta myönnetään Euroopan talousalueen (ETA) maista peräisin oleville musiikin, tekstin ja kuvan tekijöille. Suomessa asia hoidetaan kolmen tekijänoikeusjärjestön kesken: Kopiosto hallinnoi ja tilittää lainauskorvausta kuvataiteellisten ja valokuvateosten tekijöiden osalta, Sanasto kirjallisten ja Teosto säveltaiteen alan teosten tekijöiden osalta.
Myöhemmin oikeudenomistajien avuksi avautuu verkkosivusto Lainauskorvaus.fi. Tässä vaiheessa lainauskorvauksen hausta tiedotetaan Kopioston verkkosivuilla:

http://www.kopiosto.fi/lainauskorvaus

…Euroopan unionin tavaramerkkivirasto OHIM arvostelee omaa toimintaansa tuoreessa raportissaan? Vuoden 2009 lopulla Euroopan komissio tilasi Max Planck -insituutilta selvityksen OHIMin toiminnasta ja sen parantamismahdollisuuksista.
OHIM kantaa kortensa kekoon: se julkaisi raportin ”Contribution to the Study on the Overall Functioning of the Trade Mark System in Europe”. Virasto pyrkii osoittamaan tulevan selvityksen tekijöille viraston käytännön työn polttavimmat ongelmat. Niiden ratkaisemiseksi OHIM myös esittää suuntaviivat ja toivoo keskustelua konkreettisista keinoista tilanteen kohentamiseksi.
Puolet 38-sivuisesta raportista on liitteitä, joissa kuvataan kansallisten virastojen ja OHIMin yhteistyötä ja esitetään viraston toiminnan parannusehdotuksia; muun muassa rekisteröintimaksuista syntynyttä ylijäämää halutaan palauttaa käyttäjille. Raportti löytyy viraston sivuilta:

https://oami.europa.eu/ohimportal/en/