Teollisuusneuvos Paula Nybergh innovaatioista: Uusi strategia haastaa immateriaalioikeudet

(IPRinfo 3/2008)

Kesällä julkaistu ehdotus kansalliseksi innovaatiostrategiaksi pistää ajattelemaan immateriaalioikeuksia uudelta kantilta. Onko meillä tulevaisuudessa avoin maailma, jossa kaikenlainen tiedon käyttäminen on vapaata riistaa?

Teollisuusneuvos Paula Nybergh työ- ja elinkeinoministeriöstä pitää käsissään paperinippua. Se on ehdotus kansalliseksi innovaatiostrategiaksi, joka julkistettiin kesäkuussa ja viedään poliittiseen käsittelyyn syksyllä.

Nybergh kertoo, että strategiassa on kyse uudenlaisesta lähestymistavasta innovaatioihin.

– Emme ole puhuneet perinteisellä tavalla vain tieteeseen ja teknologiaan perustuvista innovaatioista, vaan olemme jalkauttaneet sellaisen käsitteen kuin laaja-alainen innovaatiopolitiikka.

Käyttäjät mukaan kehittämiseen
Suomi alkoi puhua laaja-alaisesta innovaatiopolitiikasta EU-puheenjohtajuuskaudellaan vuonna 2006. Nybergh selittää, että laaja-alaisessa innovaatiopolitiikassa innovaatioiden kehittäminen ei perustu pelkästään teknologia- vaan myös muun muassa kysyntälähtöisyyteen.

– Ettei kävisi niin, että ensin kehitetään jotain ja sitten aletaan miettiä, kelpaako tuote jollekin. Ja jos kelpaa, löytyykö ketään, joka alkaa tehdä sitä.

Käyttäjät olisi saatava mukaan innovaatioprosesseihin heti alkuvaiheessa.

– Joku käyttäjä voi sanoa, että ei minua tuollainen kiinnosta, mutta tuo pieni palikka tuolla viehättää kyllä. Siksi käyttäjien osallistuminen on arvokasta, Nybergh perustelee.

Uudessa innovaatiostrategiassa on otettu huomioon, että tieto liikkuu nykyisin rajattomasti maailmankolkasta toiseen. Yksi haaste on, miten saada Suomesta niin vetovoimainen, että se houkuttaa myös muita.

Tuleeko meille Linux-maailma?
Muutokset kansallisessa innovaatiostrategiassa heijastuvat myös immateriaalioikeuksiin. Immateriaalioikeuksilla on ollut suuri merkitys erityisesti yrityksille. Yritykset ovat varmistaneet esimerkiksi patenttien avulla, että ne ovat saaneet taloudellista vastinetta panostuksilleen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Jos käyttäjät kuitenkin osallistuvat enemmän innovaatioiden kehittämiseen, immateriaalioikeuksia joudutaan pohtimaan uudelta kantilta.

– Tuleeko meille Linux-maailma, jossa kaikki pohjatieto on yhteistä? Kuka on keksijä? Kuka omistaa oikeudet? Voivatko ne olla yhteisiä? Nämä ovat isoja kysymyksiä, Paula Nybergh pohtii.

Myös käsitteistä pitää keskustella, sillä esimerkiksi termi avoin innovaatio vaatii tarkennusta. Nybergh itse on ajatellut, että avoin innovaatio on kaikkien saatavissa. Hän on kuitenkin törmännyt käsitykseen, jonka mukaan avoin innovaatio tarkoittaa tietyn ryhmän käytettävissä olevaa.

– Termien selkeyttäminen on tärkeää, jotta puhumme varmasti samoista asioista.

Tekijänoikeuksien merkitys kasvaa
Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan ipr-strategiaa, joka on jatkoa innovaatiostrategialle. Siinä tarkastellaan muun muassa immateriaalioikeudellisen järjestelmän kansallisia ja kansainvälisiä kehittämistarpeita ja esitellään toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä yritysten immateriaalioikeudellisen osaamistason parantamiseksi.

Nybergh arvelee, että perinteinen tarve suojata keksinnöt ja löydökset säilyy edelleen. Tekijänoikeuksien merkitys kuitenkin lisääntyy, koska luova talous ja sisällöntuottajat osallistuvat tiiviimmin innovaatioprosesseihin. Tärkeää on myös pohtia, mitä kannattaa suojata ja mitä on suojattu muualla.

Lisäksi tulisi panostaa siihen, että immateriaalioikeudet saadaan sovitettua yhteen eri puolilla maailmaa erilaisista lainsäädännöistä huolimatta.

– Joskus olen törmännyt sellaiseen mielenkiintoiseen näkökulmaan, ettei kilpailua tulisi rajoittaa patenteilla. Siinä kuitenkin unohtuu, että patentti antaa vain määräaikaisen oikeuden hyödyntää keksintöä kaupallisesti.

Paula Nybergh muistuttaa, että Suomessa tehdään paljon keksintöjä, mutta innovaatioita niistä tulee vasta silloin kun niitä voidaan hyödyntää. Keksijä tai tutkija on harvoin taitava markkinoimaan löydöksiään.

– Meillä on vielä paljon tekemistä siinä, että saamme oivat keksinnöt ja laadukkaat tutkimustulokset hyödynnettyä ja muutettua ne innovaatioiksi.

Teollisuusneuvos ei kuitenkaan usko, että maailma muuttuisi niin paljon, että kaikki olisi yhteistä. – Ihminen on sen verran itsekäs.

Terhi Nieminen

Paula Nybergh

  • Teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö, innovaatio-osasto
  • Osastopäällikkö, ylijohtaja, kauppa- ja teollisuusministeriö, teknologiaosasto 2006
  • Teollisuusneuvos, kauppa- ja teollisuusministeriö, teollisuus- ja teknologiosasto 1995 alkaen
  • Erikoistutkija, tutkimuspäällikkö, Tekes 1984-1999
  • Bioteknikkotutkija, entsyymijaoston esimies, Oy Alko Ab 1980-1984
  • Tutkija, prosessitekniikan jaoston päällikkö, VTT 1975-1980
  • Elintarviketeknologian assistentti, Teknillinen korkeakoulu 1974-1975
  • Tekniikan lisensiaatti, Teknillinen korkeakoulu, kemian osasto 1977
  • VTT:n hallituksen varapuheenjohtaja ja muun muassa Tekniikan edistämissäätiön hallituksen jäsen