Tekijänoikeutta mainostajan silmin

(IPRinfo 4/2005)

Arvosteltu teos: Tarja Tchernych: Mainostajan tekijänoikeusopas. Mainostajien liitto, 2005. 87 s. ISBN 952-5262-23-5.

Tekijänoikeus on kiinteä osa markkinointia ja mainontaa. Mainostajien tulee entistä tarkemmin tietää omat ja toisten tekijänoikeudet. Asianajaja Tarja Tchernychin kirjoittama opas kartoittaa tekijänoikeutta mainostajan näkökulmasta.

Oppaassa selvitetään tekijänoikeuden perusasiat: suojan syntyminen, suojan kohde, siirtyminen, tekijän oikeudet, valokuvat ja muut lähioikeudet. Perusasioiden hallinta on edellytys tekijänoikeuden häiriöttömään hyödyntämiseen mainonnassa.
Opas onkin kirjoitettu käytännön toimijoille, ja lainsäädäntöä on selvennetty viittaamalla sekä oikeustapauksiin että tekijänoikeusneuvoston lausuntoihin. Myös jäljittelyyn ja verkkomainontaan liittyviä kysymyksiä on käsitelty.

Oppaaseen on liitetty tekijänoikeuden luovutusta koskevat perussopimusmallit ja mainostoimintaan liittyviä sopimusmalleja. Kirjanen auttaa osaltaan mainostajaa ottamaan huomioon tekijänoikeuteen liittyvät kysymykset ja ohjaa häntä toimimaan niissä oikein.

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center