Tekijänoikeutta kirjastoväelle

(IPRinfo 4/2006)

Arvosteltu teos: Heikki Poroila. Tekijänoikeus ja kirjastot tietoverkkojen maailmassa. BTJ Kirjastopalvelu 2006. ISBN 951-692-623-1. 212 sivua.

IPR University Centerin tänä vuonna opetusministeriön tuella järjestämät koulutustilaisuudet kirjasto-, tietopalvelu- ja arkistoväelle ovat osoittaneet, että tälläkin alalla tuskaillaan hankalien tekijänoikeuskysymysten parissa.

Heikki Poroila on pitkän linjan kirjastoammattilainen, josta on vähitellen tullut omien sanojensa mukaan “epävirallinen kirjastojen tekijänoikeusalan konsultti”. Hänen kirjansa Kirjastot ja tekijänoikeus ensimmäinen ja toinen painos (1997 ja 1998) myytiin melko nopeasti loppuun. Uutta painosta on siis kovasti odoteltu. Tekijänoikeuslain uudistuksen ja teknologian kehityksen tuomien muutosten vuoksi kirjan nimikin on ajanmukaistettu.

Alkuosassa Poroila selvittää tekijänoikeuden käsitteet ja sisällön selkeästi ja havainnollisesti. Tekijänoikeuden rajoitukset käydään läpi kirjastoesimerkein valaisten. Ohjaus- ja valvontajärjestelmän sekä Suomen organisaatiot kirjoittaja esittelee lyhyesti. Runsaat neljäkymmentä sivua on omistettu tekijänoikeuksien ja lainkohtien tarkasteluun kirjastojen näkökulmasta. Lopussa on usein esitettyjä kysymyksiä vastauksineen.

Poroilan viesti on, että laki on tunnettava ja sitä on noudatettava, mutta kirjastolaiset eivät saa pelokkaasti kieltää asiakkailtaan palveluja vain varmuuden vuoksi. Kirja on asiallinen, ja poleemisemmat kannanottonsa esimerkiksi ns. sähköisestä lainauksesta ja hyvitysmaksujen perusteista tekijä on liittänyt erillisinä kirjan loppuun.

Teoksen asioiden jaottelu ja otsikointi saattaa juristista tuntua hieman erikoiselta, mutta itse tietopalveluammattilaisena pidän lähestymistavasta. Immateriaalioikeuksia pitää tarkastella oikeudenhaltijoiden näkökulman lisäksi myös siinä ympäristössä, jossa näitä oikeuksia käytännössä toteutetaan. Kirjan tarkoitus on kertoa kirjastoalalla toimiville ei-juristeille millaisia tekijänoikeusasioita heidän tulee ottaa työssään huomioon. Tällaisena teos toimii mielestäni erinomaisesti.

Jokaisen kirjaston tulisi hankkia teos henkilökunnan hyllyyn – Sorvarin (Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti verkkoympäristössä) ja Harengon, Niirasen ja Tarkelan (Tekijänoikeus) teosten vierelle.

Päivi Helander
Informaatikko
IPR University Center