Tavaramerkit työllistävät käräjäoikeutta

(IPRinfo 4/2006)

Immateriaalioikeutta koskevien ratkaisujen määrä käräjäoikeudessa on eräs osoitus näiden asioiden merkityksen lisääntymisestä. Marraskuussa Helsingin käräjäoikeus ratkaisi peräti kolme mielenkiintoista tavaramerkkioikeusasiaa. Ratkaisut eivät ole lainvoimaisia, mutta ansaitsevat pienen referaatin jo tässä vaiheessa.

Oy Gustav Paulig Ab ym. – Coffelings Oy ym.
Oy Gustav Paulig Ab ja Paulig Oy katsoivat kanteessaan, että Coffelings Oy:n, Gilvaria Oy:n ja Oy Contest Ab:n iskulause The ROBERT PAULIG COFFEE FAMILY PRODUCTS ja tunnus ROBERT PAULIG loukkaavat yhtiöiden käyttämää tavaramerkkiä Paulig sekä tavaramerkkejä, joiden osana on sana Paulig. Kantajat vaativat, että käräjäoikeus kieltää vastaajayhtiöitä käyttämästä iskulausetta ja tunnusta.

Vastaajayhtiöt, jotka kaikki ovat Robert Pauligin omistuksessa, vaativat vastakanteessaan vahvistettavaksi, että kantajayhtiöt ovat menettäneet kielto-oikeutensa passiviteetin, sopimuksen ja konkludenttisen hyväksynnän perusteella tavaramerkkiin Robert Paulig, Robert Paulig nimikirjoituksena tai Robert Paulig osana muuta tekstiä.

Käräjäoikeus totesi, että vastaajayhtiöiden tunnukset The ROBERT PAULIG COFFEE FAMILY PRODUCTS ja ROBERT PAULIG yhdistetään laajalti tunnettuihin toiminimen ydinosaan ja tavaramerkkiin PAULIG, joten nämä merkit ovat sekoitettavissa toisiinsa.

Asia ratkesi kuitenkin passiviteetin perusteella. Tuomioistuin piti selvitettynä, että vastaajayhtiöt olivat käyttäneet elinkeinotoiminnassaan tunnusmerkkejä BY ROBERT PAULIG sekä Robert Pauligin tyyliteltyä nimikirjoitusta yhtäjaksoisesti ainakin vuodesta 1987 lukien.

Käräjäoikeuden mukaan vastaajayhtiöt olivat vakiinnuttaneet kaupallisen tunnuksen ROBERT PAULIG kaikissa muodoissaan. Kantajayhtiöt olivat sallineet tunnusten käytön muodossa BY ROBERT PAULIG sekä Robert Pauligin tyyliteltynä nimikirjoituksena. Tämän perusteella kantajayhtiöt olivat menettäneet sekä tavaramerkki- että toiminimilakiin perustuvan kielto-oikeutensa.

Kantajayhtiöillä ei myöskään näin ollen ollut oikeutta kieltää iskulauseen ja tunnuksen The ROBERT PAULIG COFFEE FAMILY PRODUCTS ja ROBERT PAULIG käyttämistä.

(Helsingin käräjäoikeus 1.11.2006 nro 27766 (04/23794) )

Eppu Normaali Oy – Akun Tehdas Oy
Akun Tehdas Oy -niminen yhtiö oli rekisteröity 2.5.1990. Yhtiö oli hakenut AKUN TEHDAS -tavaramerkin rekisteröintiä 27.11.2003, ja se oli rekisteröity 29.4.2005. Eppu Normaali Oy nosti kanteen Akun Tehdas Oy:tä vastaan ja vaati, että käräjäoikeus kumoaa toiminimen rekisteröinnin ja julistaa AKUN TEHDAS -tavaramerkin mitättömäksi.

Kanteen perusteeksi esitettiin, että AKUN TEHDAS oli vakiintunut kantajan tavaramerkiksi 1980-luvulla. Toiminimen osalta kantaja vetosi siihen, että sitä ei ollut käytetty elinkeinotoiminnassa viiden vuoden aikana.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että kantaja esitti myös, että AKUN TEHDAS -nimi saa tekijänoikeussuojaa.
Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että AKUN TEHDAS -sanapari on Suomessa asianomaisessa kohderyhmässä yleisesti tunnettu Eppu Normaali -yhtyeen tunnusmerkkinä sekä vakiintunut asianomaisen kuluttajapiirin tietoisuuteen jo 1980-luvulla. Vakiintuminen Eppu Normaalin, nyttemmin Eppu Normaali Oy:n, kaupallisena tunnuksena on jatkunut edelleen 1990-luvulla ja 2000-luvulla. Käräjäoikeus piti lisäksi nimeä Akun tehdas poikkeuksellisena ja erikoislaatuisena. Perusteluissa oli siten mukana myös tekijänoikeudellista argumentaatiota.

Toiminimen käyttämisestä esitetty näyttö ei vakuuttanut käräjäoikeutta. Se katsoi, että toiminimeä ei ollut käytetty ennen kanteen vireille tuloa elinkeinotoiminnassa, eikä yhtiöllä ollut ollut hyväksyttävää syytä olla käyttämättä vuonna 1990 rekisteröimäänsä toiminimeä. Käräjäoikeus otti kantaa myös kantajan väitettyyn passiivisuuteen oikeuksiensa puolustamisessa.

Käräjäoikeus kumosi toiminimen Akun Tehdas Oy:n rekisteröinnin ja julisti Akun Tehdas -tavaramerkin mitättömäksi.

(Helsingin käräjäoikeus 3.11.2006 nro 27952 (05/19520))

Ruukki Group Oyj – Rautaruukki Oyj
Ruukki Group Oyj oli rekisteröity vuonna 2003 yhtiön toiminimeksi. Rautaruukki Oyj oli elokuussa 2004 ottanut käyttöönsä kaupallisen tunnuksen RUUKKI. Ruukki Group Oyj vaati, että käräjäoikeus kieltää Rautaruukki Oyj:tä sakon uhalla jatkamasta Ruukki-nimen käyttämistä. Lisäksi yhtiö vaati mittavaa vahingonkorvausta.

Käräjäoikeus totesi, että ruukki on yleissana, joka tarkoittaa rauta- tai terästehdasta, ja että Pohjois-Suomessa sijaitsee Ruukki-niminen kunta. Käräjäoikeuden mukaan kaikilla rauta- ja terästehtailla ja kaikilla Ruukin kunnasta kotoisin olevilla yrityksillä oli oikeus käyttää elinkeinotoiminnassa kunnan nimeä ja yleisnimeä ruukki. Tämän vuoksi tunnuksen vakiintumiselta oli edellytettävä vahvempaa näyttöä kuin muiden kaupallisten tunnusten osalta, jotta voitaisiin katsoa, että tietty elinkeinonharjoittaja oli saanut yksinoikeuden siihen.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei ollut esitetty varsinaista selvitystä siitä, että Ruukki Group olisi vakiinnuttanut RUUKKI-tunnuksen itselleen. Koska yhtiöllä ei ollut yksinoikeutta tunnukseen RUUKKI, ei sillä ollut oikeutta kieltää Rautaruukkia käyttämästä kaupallista tunnusta RUUKKI.

(Helsingin käräjäoikeus 16.11.2006 nro 29433 (05/13723))

Marja-Leena Mansala
Pääsihteeri
IPR University Center