Polymeeritutkijoiden keksinnölle palkinto

(IPRinfo 3/2009)

Teknillisen korkeakoulun (TKK) polymeerilaboratorion tutkijoille on myönnetty ensimmäistä kertaa jaossa ollut Materiaalitekniikan keksintöpalkinto.

Professori Jukka Seppälä sekä tutkijat Risto Hakala ja Harri Korhonen kehittivät uudentyyppisen biomateriaalin, jota voidaan käyttää kudosteknologiassa ja lääkeainevapautuksessa.

Uudet bioaktiiviset materiaalit ovat avainasemassa edistyneessä lääkeaineannostelussa sekä kudosvaurioiden ja -puutosten korjaamiseen tähtäävässä teknologiassa.

Professori Jukka Seppälä luonnehtii tutkijaryhmän tuotosta peruskeksinnöksi, jolla on useita soveltamisreittejä.
Palkintolautakunnan puheenjohtaja, TKK:n Uusien materiaalien keskuksen toiminnanjohtaja Runar Törnqvist korostaa, että uusi palkinto haluttiin myöntää nimenomaan keksinnölle, jolla on käytännön soveltamismahdollisuuksia.

Kilpailun säännöissä oli asetettu tärkeäksi kriteeriksi, että keksinnölle on haettu kansainvälistä suojaa. Suojan hakemisen katsottiin olevan osoitus siitä, että tuotoksella uskotaan olevan kaupallisen menestymisen mahdollisuuksia.

– Jos joku uskoo keksintöön niin, että on ollut valmis sijoittamaan siihen kohtuullisen suuren summan rahaa, sitä voi pitää myönteisenä merkkinä hyödyntämisen kannalta.

Keksintöpalkinnon tavoitteena on tukea Suomen teollisen rakenteen kehittymistä. Palkittavien piiri rajattiin perustutkimukseen. Sääntöjen mukaan kilpailuun voivat osallistua sellaiset keksinnöt, joiden omistusoikeus on kokonaisuudessaan keksijöillä tai TKK:lla.

Toiminnanjohtaja Törnqvistin mielestä yliopistomaailmassa on nykyisellään varsin vähän instrumentteja hyvien keksintöjen edistämiseen.

– Fokus on aika lailla julkaisujen laatimisessa. Niitä voidaan tehdä materiaalitieteeessä esimerkiksi laskemalla tai mittaamalla. Aika vähän tehdään jotakin todella uutta ja merkittävää.

Palkintolautakunta luonnehti polymeeritutkijoiden keksintöä nerokkaaksi. Lautakunta kiinnitti huomiota myös siihen, että sen kaupallistamismahdollisuudet ovat olleet tärkeä näkökohta keksintöä luotaessa.

Tutkimustulosten pääosa on syntynyt vuonna 2007 päättyneessä, Suomen Akatemian rahoittamassa bio- ja nanopolymeerien huippuyksikössä. (rp)