Pohjoismaalaiset kokoontuivat keskustelemaan tekijänoikeudesta

(IPRinfo 3/2001)

Kymmenes pohjoismainen tekijänoikeussymposium järjestettiin 21.-23.8.2001 Akureyrissä Islannissa. Symposiumiin osallistui yhteensä yli sata tekijänoikeusalan asiantuntijaa, joiden joukossa oli sekä lainsäätäjän, oikeudenhaltijoiden että käyttäjien edustajia. Suomalaisia osallistujia oli kymmenen.

Symposiumin pääteemana oli tekijänoikeuden perusperiaatteet uudella vuosituhannella. Verkkoympäristön kannalta tekijänoikeuden peruskäsitteistä keskeisiä ovat kopiointioikeus ja oikeus teosten saattamiseen yleisön saataville. Symposiumissa olivat esillä myös teoskäsitteeseen ja ns. teoskynnykseen liittyvät kysymykset sekä mm. tekijänoikeuden ja kilpailuoikeuden välinen suhde. Keskeiseen asemaan nousi viime kesäkuussa hyväksytty tekijänoikeuksia tietoyhteiskunnassa koskeva direktiivi (2001/29/EY).

Kopiosto ry:n toimitusjohtaja Tarja Koskinen-Olsson piti yksityistä kopiointia ja tekijänoikeusdirektiivin mukaista sopivaa hyvitystä koskevan pääalustuksen. Koskinen kertoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa hiljattain tehdyistä tutkimuksista, jotka koskivat sitä, mitä ihmiset nauhoittavat tyhjille CD-R-data-levyille sekä tietokoneiden kovalevyille.

Tutkimusten mukaan musiikin kotikopiointi kasvaa voimakkaasti. Pääosa CD-R-data-levyille tallennettavasta aineistosta on musiikkia. Myös muun aineiston kuten tekstin ja kuvan kopiointi on lisääntynyt. Koskinen totesi, että nyt on sopiva aika miettiä verkkoympäristöön sovellettavaa “sopivaa hyvitystä”, koska kaistaleveyden parantuessa elokuvia ja muuta av-aineistoa kopioidaan tulevaisuudessa kodeissa samalla tavalla kuin musiikkia tällä hetkellä.

Neuvotteleva virkamies Jukka Liedes kertoi symposiumissa tekijänoikeuden ja tekijänoikeusalan pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudennäkymistä. Professori Niklas Bruun käytti valmistellun puheenvuoron julkiseen esittämiseen liittyvistä kysymyksistä ja asianajaja Pekka Tarkela osallistui tuomareiden roolia tekijänoikeusasioissa koskevaan paneelikeskusteluun.

NIR-lehdestä sopimus

Symposiumin yhteydessä päästiin myös sopimukseen NIR -lehden organisaatiosta. Aikaisemmin lehteä julkaisivat pohjoismaiset alan järjestöt yhteistyössä, mutta yhteistyöhön liittyi verotus- ja muita käytännön ongelmia. NIR -lehteä varten päätettiin perustaa pohjoismainen yhdistys, jonka kotipaikka on Ruotsissa.

Yhdistykseen kuuluvat jäseninä sekä pohjoismaiset tekijänoikeus- että teollisoikeudelliset yhdistykset. Lehti muuttuu lisäksi tilauspohjaiseksi vuoden 2002 alusta lukien. Organisaation selkeyttämisen myötä lehdelle valitaan uusi toimitusneuvosto sekä hallitus. Yhdistyksen perustaminen selkeyttää NIR -lehden asemaa ja varmistaa lehden kehittämisen koko immateriaalioikeutta koskevaksi korkeatasoiseksi aikakausilehdeksi.

Linkkejä:
NIR-lehti:
http://www.nir.nu/

Jaakko Eskola
Varatoimitusjohtaja
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teost r.y.